Анкета във връзка с План за интегрирано развитие на Община Велинград

Настоящата анкета може да бъде попълнена и тук: Анкета във връзка с План за интегрирано развитие на Община Велинград