ЗАПОВЕД № 1755 Велинград, 04.10.2016 г.

0
655

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

З  А  П  О  В  Е  Д

1755

Велинград,    04.10.2016 г.

            На основание чл. 183,ал.3 и чл.182, чл.168,ал.3 във връзка с §2,т.18, чл.184, чл.472,ал.2, чл.473,ал.3 и чл. 175 от Изборен кодекс, чл.16,ал.5 от ЗПУГДВМС чл.44,ал.1,т.8 от ЗМСМА, точка II,  19, 20 и 21 от решение на ЦИК №3565-ПВР от 21.09.2016г. и 3566-НР от 21.09.2016г., с цел определяне на местата за поставяне на агитационните материали, изготвяни и разпространявани от инициативните комитети, партии, коалиции от партии и кандидати за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 06.11.2016г. и произвеждане на национален референдум на 06.11.2016г.

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Определям места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали, изготвяни и разпространявани от инициативните комитети, партии, коалиции и кандидати, поддръжници на позиция в подкрепа или на алтернативната позиция по всеки от въпросите на националния референдум, в периоди:

– от 07.10.2016г. вкл. със срок за премахване на същите до 24 часа на 13.11.2016г. за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 06.11.2016г. (при потенциален нов избор 20.11.2016г.);

– от  07.10.2016г. вкл. със срок за премахване на същите до 24 часа на 04.11.2016г. при провеждане на информационно – разяснителна кампания за национален референдум на 06.11.2016г., при спазване изискванията и правилата на членове от чл.181 до 187 и чл.177 от Изборен кодекс и решенията на ЦИК №3565-ПВР от 21.09.2016г. и 3566-НР от 21.09.2016г., както следва:

А) гр. Велинград, кв. Лъджене:

 1. Бул.”Хан Аспарух” в частта на пешеходната зона, разположена от  административните сгради на общината до пл.”Н.Гяуров”- на преместваеми табла, изработени от  политическите партии, коалиции и иниц.комитети;
 2. Читалище “Отец Паисий” – рекламни табла;
 3. На оградата на Централен минерален плаж от страната на ул. “Лиляна Димитрова”;

Б) гр. Велинград, кв.Чепино:

 1. Спирка, находяща се на кръстовището на ул. “Никола Вапцаров” и ул. “Клептуза” /между парк “Клептуза” и хотел “Акватоник” ;
 2. Спирка “Клептуза”, находяща се на ул. “Братя Маврикови” на пресечка с ул. “Клептуза”;

В) гр. Велинград, кв.Каменица:

1.Спирка “Финансовото”- на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети на разстояние не по-малко от 50м. от Дом за стари хора “Ела”;

 1. На площад “Възраждане” /тротоар пред паметник на В. Пеева/- на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети – на разстояние не по- малко от 50 м. от сградите на читалището и музея;
 2. На кръстовище на ул. “Владо Черноземски” и ул. “Гео Милев” – на излято бетоново съоръжение на тротоар.
 3. На метална конструкция, находяща се на тротоар, на последна спирка на ул. “Владо Черноземски” срещу кафе “НИК” /№57/

Г) За кметствата и населените места  в община Велинград:

 1. За с.Драгиново – автобусна спирка.
 2. За кметство Грашево – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети около кметство, но на разстояние по- голямо от 50 м. от изборната секция.
 3. За с.Кръстава – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на кръстовището на ул. “Грънчарица” и ул. “Авлията” на разстояние по- голямо от 50 м. от изборното помещение и аналогично на ул. „Сютка” и ул. „Чала”.
 4. За с.Бутрева – табло, център село.
 5. За с.Цветино – на преместваеми табла на политическите партии, коалиции и иниц.комитети, които се поставят на тротоар на обръщало на автобус /до мост/.
 6. За с.Биркова – спирка.
 7. За с.Чолакова – автобусна спирка.
 8. За с.Св.Петка – двете автобусни спирки.
 9. За с.Пашови – спирка.
 10. За с.Юндола – спирка.
 11. За с.Рохлева – автобусни спирки.
 12. За с.Абланица – автобусна спирка.
 13. За с.Враненци – спирка.
 14. За с.Горна Дъбева – спирка.
 15. За с.Бозьова – стара неизползваема сграда на 100 м. от кметството.

ІІ. Определям голяма заседателна зала на 1-ви етаж, на сграда на община Велинград, в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35 за помещение, в което да се провежда информационно – разяснителна кампания за национален референдум.

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Напомням на всички кметове и кметски наместник, директори на общински предприятия, управители на търговски дружества с над 50%общинско участие, директори на училища, детски градини и ОДК, директор на „Исторически музей Велинград”, ръководители на заведения, домове и други специализирани институции, предоставящи социални услуги за забраните по чл.182 от Изборен кодекс за недопускане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и за използване на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация и точки от 15.7 вкл. до 15.10 вкл. от решение №3565-ПВР от 21.09.2016г. на ЦИК.

……………………………………………………………………………………………………….

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар