ЗАПОВЕД №1852 Велинград, 20.10.2016г.

0
758

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№1852

Велинград, 20.10.2016г.

         На основание заповед №1626/07.09.2016г. за образуване на избирателни секции на територията на община Велинград и утвърждаване на тяхната номерация и адрес, издадена заповед от ръководител на лечебно заведение  „МБАЛ- Велинград” ЕООД, бул. „Съединение 49Л, Велинград и подадени над минималния брой заявления по чл.90,ал.1 от Изборен кодекс за населено място гр. Велинград и формирани номера на секции №030 и 059 с цитираната заповед

О Б Я В Я В А М :

 

  1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА на точка III, абз.1 от заповед №1626/07.09.2016г.на кмет на община Велинград, с която е утвърдена номерацията и адресите на избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други социални институции за предоставяне на социални услуги, а именно:

Секция №030 – МБАЛ- Велинград ЕООД, бул. „Съединение 49Л, Велинград

 

  1. ВЛИЗАНЕ В СИЛА на II, точка 1 от заповед №1626/07.09.2016г. на кмет на община Велинград, с която е утвърдена номерацията на избирателна секция с подвижна избирателна кутия на територията на община Велинград,, а именно за населено място град Велинград:

Секция №059 – град Велинград;  Велинград, СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Юндола” №35

Настоящата заповед да се съобщи от г-жа Георгиева на РИК Пазарджик, на директора на СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, на ТЗ „ГРАО”, на Областен управител, на таблото за обяви и на интернет – страницата, а от г-н Кадинов – за РУ Велинград към МВР и РС ПБЗН.

 

Д- Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Вашият коментар