СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

0
690

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 06.11.2016Г.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме, че обучението от Районна избирателна комисия на съставите на СИК ще бъде на 29.10.2016г. (събота) от 11.00ч.

Вашият коментар