Връстници обучават връстници на тема „Училищен тормоз”

0
1227

     Mладите обучители към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/–Велинград Йоан Каръков и Елена Папазова от СУ „Св.св.Кирил и Методий”, проведоха урок по „Училищен тормоз”, с учениците от 7-ми клас на ОУ „Христо Ботев”, по метода „Връстници обучават връстници”.

     Целта на обучението бе да се запознаят учениците с видовете тормоз и начините за справяне с него. Разяснени бяха понятията „насилие” и „тормоз”, видовете поведение, които включват, както и белезите, по които да бъдат разпознати. Ученици и обучители изградиха общ механизъм от правила, за да може ефективно да се противодейства на тормоза. Децата имаха възможност да задават своите въпроси и към инспектор детска педагогическа стая – Георги Харисков, който им разясни последствията от упражняване на тормоз в училище.

     МКБППМН изказва специални благодарности на педагогическите съветници Иван Бандаков и Гергана Николова, както и на ръководството на двете училища, за доверието и предоставената възможност темата да бъде представена от Йоан Каръков и Елена Папазова.

     Комисията напомня, че с голямо удоволствие очаква своите доброволци и от други училища на територията на общината, които биха искали да представят интересна за тях тема по метода „Връстници обучават връстници”, с цел това да стане традиция. Предстои представянето на темата и в други училища от града.

 

Вашият коментар