Общински кръг на състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“

0
1102

     На 21.03.2017г. в ЦПЛР-ОДК Велинград се проведе ученическо състезание-„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“. В него взеха участие четири училища- СУ „Св.св Кирил и Методий“-Велинград,  СУ „Методи Драгинов“- Драгиново,

     СУ „Христо Смирненски“- Света Петка и ОУ „Георги Бенковски“- Велинград. Комисия в състав: инсп. ЗН Георги Тодоров от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението- град Пазарджик /председател/, Невена Шуманова- главен специалист в общинска администрация /член/ и Катерина Мирчева- директор  ЦПЛР-ОДК Велинград провериха и оцениха тестовете на отборите, взели участие в състезанието. Отборът, класирал се на първо място със 79 точки е на СУ „Св.св Кирил и Методий“-Велинград , на второ място със 71 точки е СУ „Методий Драгинов“- Драгиново  и на трето място с 48 точки е ОУ „Георги Бенковски“- Велинград.

 

Вашият коментар