Община Велинград продава земята на собствениците на законно построени сгради, чрез учредяване право на строеж върху общинска земя

0
459

     Община Велинград е дала право на хората да построят своите домове върху общинска земя, като им е отстъпила право на строеж за жилище с договор. Като носители на вещни права /отстъпено право на строеж/, те могат да ползват земята само доколкото това е необходимо за използване на сградата, която са построили законно, според нейното предназначение. Те нямат право да строят други сгради, да садят трайни насаждения или да се разпореждат с имота без разрешението на Община Велинград.
     За да се разпореждат с имота, както те желаят, трябва да станат собственици на земята, като я закупят.
     Община Велинград обявява, че при желание и интерес от страна на собствениците да закупят земята, на която са разположени къщите им, е необходимо да подадат заявление в деловодството на Общинска администрация, като приложат следните документи: документи за законност на сградата/разрешение за строеж, договор за отстъпено право на строеж, нотариален акт и др./, като актуалната скица и данъчната оценка на имота ще бъдат издадени служебно от Община Велинград.


      За повече информация може да се обръщате към експертите в Община Велинград, които се намират на ет.3, ст.32, отдел ”УСНРОПЗ”;

Вашият коментар