Стартира проект „БЪДИ АКТИВЕН“

0
315

     Сдружение с нестопанска цел „Юнити“ започва изпълнението на проект „БЪДИ АКТИВЕН“. Проектът е с продължителност от юли до септември 2017г. и се осъществява в партньорство с община Велинград. Финансиран е от Министерството на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 А от Закона за хазарта .

     Основната цел на проекта е активизиране на младите хора във Велинград включваща реализиране на спортни, културни и образователни кампании и инициативи и предоставяне на информационни материали, целящи активизирането на младите хора в социалния живот на Велинград, както и разясняването на видовете психоактивни вещества и различни по вид зависимости и/или агресии, и вредата, последиците, превенцията им.

     Целта на тези кампании е не само да се повиши информираността, но и да се моделира здравословно поведение на населението в бъдеще, ограничаване на риска от употреба и злоупотреба с наркотици в града, чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективни и рентабилни превантивни програми за семейства, деца и млади хора и повишаване на съпричастността на институциите, организациите и обществото като цяло.

     С този проект Община Велинград ще придобие  членство в ECAD- международна организация, обединяваща градове на страни членки на ЕС и не само, без наркотици и предоставяща опит и познания за работата за свободна от наркотични вещества среда, както и срещу наркотиците и злоупотребата с наркотици на местно, национално и международно ниво.

     Сдружение „Юнити“ и Община Велинград, канят всички заинтересовани, медии и граждани на 25 юли 2017г., от 11.00 часа, в Централен минерален плаж „Йосиф Шнитер“, на информационна среща по проект „Бъди активен”, където екипът за провеждане на проекта ще представи информация за дейностите и целите на НПМ и финансиращия орган по програмата.

 

Вашият коментар