Обществено обсъждане на Актуализацията на ОПР на община Велинград 2014-2020

0
607

     В голямата заседателна зала на общината от 10:00 часа се проведе обществено обсъждане на Актуализацията на Общинския план за развитие на Община Велинград 2014-2020г. Присъстваха зам. кмета на община Велинград Исмаил Моллов, служители на общинска администрация, представители на фирмата, изготвила доклада, граждани и медии. Обсъждането е част от процедурата за приемане на документа по Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му. Актуализацията се налага с отделянето на община Сърница през 2015г. и съпътстващите промени частично в стратегическата и основно в аналитичната част по отношение на териториален обхват, демографска, социално-икономическа и инфраструктурна характеристика. Тези промени бяха представени от Илия Копралев и Стойко Дошеков от екипа, изготвил Междинната оценка и актуализацията на ОПР на община Велинград 2014-2020г. Документът е публикуван на страницата на Община Велинград. Предстои приемането на Актуализацията на предстоящата през септември сесия на ОбС- Велинград.

Вашият коментар