Старт на социологическо проучване за перспективите на туризма във Велинград

0
524

„Развитие на туризма в община Велинград – актуално състояние и перспективи“- е заданието на социологическото проучване което община Велинград стартира с цел да получи ясни и конкретни отговори на въпроси свързани с туристическата дестинация Велинград.Решението на провеждането на социологическият сондаж е плод на добрата работа и ползотворното сътрудничество на Община Велинград и Консултативният съвет по туризъм на местно ниво.
Стратегията за развитие на туризма във Велинград поставя конкретни цели, свързани с необходимостта от осигуряване на достоверна и регулярна информация относно
1.Информираността на населението на страната за Велинград и в частност за предлаганите туристически условия.
2.Дефиниране и наблюдение на профила на туристите, посещавали Велинград, както и тяхното отношение към туристическите услуги.
Според кмета Коев и ресорният зам.кмет Атанас Палигоров чрез получаването на данните, ще се даде възможност на община Велинград да изгради ясна и целенасочена стратегия за бъдещото икономическо развитие на града и общината.Не на последно място от екипа на кмета са уверени,че с получаването на полезната информация допълнително ще се увеличат възможностите за подобряване на събираемостта от туристическият данък който е в основата за акумулиране на повече ресурси в местният бюджет.
Чрез социологическият сондаж състоящ се от няколко модула се цели да бъдат дадени отговори на множество въпроси свързани с развитието на туризма в общината и неговата роля в икономическото възраждане на Велинград:
Национално представително изследване на територията на страната:
1. Интерес към СПА почивки, запознатост с дестинации, мястото на Велинград
2. Предпочитания и посещаемост на СПА курорти в България
3. Очаквания към този тип почивка, дестинацията/средата и предлаганите услуги 
4. Репутацията на Велинград като дестинация за туризъм и отдих – асоциации, класиране и оценка.
5. Посещаемост на Велинград (през последните 3 год. )
6. Характеристики на реализирани посещения с нощувка във Велинград (период и продължителност, вид настаняване, придружители, организация на посещението, ползвани пакети, използвани услуги и дейности по време на престоя, изразходвани средства, удовлетвореност и оценка)
7. Мотивация, критерии/причини за избор на дестинация за СПА почивка
8. Общи предпочитания към основни аспекти на почивката (места за настаняване, пакети, период, дейности и занимания)
9. Интерес към бъдещо посещение и към информация относно Велинград 
10. Ползвани източници на информация за възможностите за СПА почивка
Представително проучване сред населението на община Велинград:
1. Отношение към развитието на туризма и увеличаване на туристите в общината
2. Текуща ангажираност/съществуващ опит с предлагане на услуги за туристи 
3. Интерес към бъдещо предлагане на услуги за туристи
4. Потребности, свързани със стартиране предлагането на услуги
5. Препоръки към общината във връзка с развитието на туризма
Проучване сред посетители на курортният център/включващ български и чужди туристи/:
1. Посещаемост на Велинград (през последните 3 год.)
2. Характеристики на реализирани посещения с нощувка във Велинград (период и продължителност, вид настаняване, организация на посещението, ползвани пакети, използвани услуги и дейности по време на престоя, изразходвани средства, удовлетвореност и оценка)
3. Мотивация, критерии/причини за избор на дестинация за СПА почивка във Велинград
4. Интерес към бъдещо посещение и информация относно Велинград 
Информацията сред посетителите е според местата на настаняване (хотели 4/5 звезди; хотели 2/3 звезди; 1 звезда и семейни хотели, къщи за гости, самостоятелни стаи).
Проучване сред управители на хотели и собственици на къщи за гости:
Проучването сред управители на хотели дава информация , очертаващи тенденцията в структурата на туристическия поток на база реално наблюдение: 
1. Обща оценка за потока в базата за последните 3 години (увеличение/намаление)
2. Оценка за съотношението на потока посетители (българи/ чужденци) 
3. Оценка на демографски профил: % разбивка на посетители от България, Балканите, ЕС, страни извън ЕС

Информацията набрана чрез изследването има за цел да даде отговор на множество въпроси по отношение на ролята на общината в процеса на развитието на туризма като един от най перспективните отрасли на българската икономика.

Вашият коментар