Концесионния договор за добив на волфрам да бъде преразгледан

0
773

     Концесионния договор за добив на волфрам на територията на Община Велинград да бъде преразгледан! За тази мярка настоява кметът на общината Костадин Коев след проведената по негова инициатива среща на която участваха министърът на МОСВ Нено Димов, зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов,  народни представители от Пазарджишкият избирателен район , Директорът на РИОСВ Пазарджик Костадин Гешев, както и множество граждани в голямата зала на Общината. Преминалата среща е поредната инициатива на кмета за стопиране възможността концесионера да започне добив на волфрам. В своето несъмнено емоционално изказване кмета запозна министъра с действията които е предприела Общината за да не допусне упражняването на концесията. Според изнесената информация и предприетите действия от велинградските общински ръководители на лице са промяна на обстоятелствата по отношение на прилагане на договора за добив на волфрам. На територията на „бъдещата„ мина Грънчарица се намират санитарно охранителните водоеми на община Велинград. След активната работа на общината настоящата санитарно охранителна зона е регистрирана като зона в която водата е окачествена: За питейни и битови нужди.

     При появата на тези нови данни Кмета  настоя пред министъра да бъдат направени нови оценки за въздействието на околната среда и водите които да отчетат,че добива на волфрам вече ще влияе по съвсем различен начин върху живота и здравето на жителите и гостите на града.Както и министъра да запознае с новите обстоятелства министерството на Енергетиката което страна по договора. Извършените до момента ОВОС не са актуални и не са коректни“Договора за добив на волфрам трябва да бъде задължително разгледан отново,тъй като обстоятелствата от подписването му до ден днешен са изменени.На територията на бъдещата мина се намира вододайната зона на Велинград.И ако за някой е важно да добива волфрам,за мен като кмет е по важно живота и здравето на моите съграждани и гости на града!“-мотивира своето искане кмета Коев.

     Министър Димов сподели, че на 27 септември във Велинград ще бъде свикан експертния съвет и ще бъде гледана оценката за въздействие върху околната среда, които на 28 август бяха обявени пред Басейнова дирекция- Пловдив вододайните зони 1 и 2. Те гарантират чистотата на водата и забраняват каквато и да е дейност, каза екоминистърът . Той заяви, че търси баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие в регионите. Неговото желание и основна цел е максимален брой хора да живеят все  по-добре. Системата на министерството на околната среда и водите ще гарантира постигането на този баланс. Без да прави компромиси  с опазването на околната среда и водите, както и бизнеса които в момента се развива града,за сметка на потенциални възможности за нов бизнес. Без чист въздух, без чиста вода и чиста околна среда няма как да се опази здравето на хората, което е най-ценния ресурс в живота.

     „Моя кауза е да няма волфрамова мина във Велинград”-категоричен е председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той коментира, че когато се вземат управленски решения, се оказва, че в повечето случаи те се вземат от политиците. „Това е политическо и управленско решение, защото през 2009 година, дни преди да си тръгне, то е взето от тогавашното правителство. В община Велинград живеят над 42 хил. души, а мината ще осигури работни места на около 400 души. Кое е по-важно, да бъде защитен общественият интерес или да бъде продаден“, коментира Цветанов.

Вашият коментар