Отстранена е тежката авария на сондаж „Мизинка”

0
725

През 2011 година с Решение № 28 от 04 февруари, Министерството на околната среда и водите предоставя  на Община Велинград безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище на минерална вода „Велинград-Каменица”. Състоянието на водовземните съоръжения към днешна дата е в окаяно състояние, като с най-много компрометирани участъци и загуба на гореща минерална вода от надземното оборудване бе сондаж №3 „Мизинка”.

Въпреки силно компрометираното съоръжение и загубата на гореща вода до момента не са били  предприемани никакви ремонтни дейности.  В средата на месец юли 2017 година той аварира и загубите на гореща минерална вода достигнаха 80%. Наета фирма от Община Велинград, която е с специализирала в ремонтни дейности на сондажи и екип от общинска администрация Велинград извършиха ремонтни дейности на аваририралия сондаж. Множеството пробиви в надземната част на водоземното  съоръжение  бяха напълно ремонтирани, като са подменени  спирателните кранове и тръбна разводка. Към настоящия момент градските чешми и ползвателите на горещата минерална вода имат достатъчен дебит за нормалното си потребление. Също така имота отреден за озеленяване около сондаж №3 „Мизинка” е благоустроен, като предстои затревяването му и засаждане на дръвчета, които да засенчват градските чешми в горещите летни дни, намиращи се в непосредствена близост до сондажа.

Приоритет на Кмета Коев е въвеждането на всички водовземни съоръжения от находището на монерална вода в нормален режим на работа, което ще осигури достатъчно минерална вода, както на градските чешми, така и на другите ползвателители.

Вашият коментар