СЪОБЩЕНИЕ

0
397

     На вниманието на всички младежи до 29г, завършили висше образование и без стаж по специалността
     Агенция по заетостта Ви уведомява, че стартират Процедури за кандидатстване на работни места в централните ведомства, областните и общински администрации по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2018 г. 
     Повече информация можете да получите на www.az.government.bg , както и в бюрата по труда.

Вашият коментар