Община Велинград е партньор по проект за развитие на биоземеделие

0
402

     През май 2016 година бе сключен Меморандум за сътрудничество между община Велинград и Агробиоинститут София. Община Велинград вече е част от тригодишен проект по Програма „Хоризонт 2020” на ЕС на стойност 1 млн лв. Партньор по него е и велинградското СУ „Св Св Кирил и Методий”. В проекта участват представители на много високо ниво от водещи европейски институти, свързани с биоземеделие и селскостопански науки във Франция, Швейцария и Гърция. Целта на проекта е създаването на Алианс на познанието в областта на биоземеделието чрез приобщаването на местните фермери към последните иновации в областта. Част от проекта са обучителни модули за селскостопанските производители, както и за ученици и студенти.

Вашият коментар