КАМПАНИЯ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА

0
105

Запазете костите си – Защитете вашето бъдеще

Световният ден на остеопорозата (WOD), който се отбелязва всяка година на 20 октомври, е целогодишна кампания, насочена към повишаване на информираността в световен мащаб за превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата и свързаните с нея заболявания на костите. Тя цели да постави остеопорозата начело в световната здравна проблематика, достигайки със своите послания до здравните професионалисти, медиите, отговорните лица и институции, както и общата публика.

Кампанията по повод Световния ден на остеопорозата призовава хората към навременни действия за защита на здравето на своите кости и мускули, за да се радват на добро качество на живот и независимост от грижите на другите в късни години. Тя се обръща и към здравните власти и медицинските специалисти да съхраняват здравето на костите на хората в населените места, където работят. Независимо от множеството ефективни възможности за лечение, остеопорозата често остава недиагностицирана и нелекувана. Запълвайки празнината между навременната диагностика и лечението, здравните професионалисти, властите и лечебните заведения могат да заработят заедно за намаляване на човешкото страдание и социално-икономическото бреме, причинявано от фрактурите вследствие чупливост на костите.

В конкретен план, кампанията приканва хората „Да запазят костите си – Да защитят бъдещето си“ с цел да:

  • Популяризира информираността за остеопорозата и разбирането за огромния

данък, който тя налага върху бъдещето на отделния човек, ако остане недиагностицирана и нелекувана.

  • Разширява разбирането за връзката между остеопорозата и фрактурите, които могат

да бъдат основна причина за инвалидизация и преждевременна смърт при възрастните.

  • Окуражава хората да разпознават рисковите си фактори преди първата фрактура,

като потърсят изследване и лечение когато е необходимо, за да защитят бъдещето си в дългосрочен план.

  • Подкрепя здравословното за костите хранене и движение като първостепенни за

доброто костно здраве, както и разбирането за ролята на калция, на доброто хранене и редовните физически упражнения през детството и юношеството, когато костите се развиват.

  • Лобира за превантивна грижа в световен мащаб, която да позволи на здравните

професионалисти и власти да „затворят“ празнината между ранната диагностика и лечение чрез критично отношение към случаите на недиагностициране и ненавременно лечение, липса на организиран подход по модела Свързани грижи за фрактурите за системно идентифициране и лечение на високорисковите пациенти, както и непридържане към лечението.

    У нас световната кампания „Запазете костите си – Защитете вашето бъдеще“ ще посети Община Велинград на 18 януари 2018 г.- четвъртък. На тази дата от 10:00 до 12:00 ч.  в Малката зала на Общината ще се проведат комбинирани изследвания телесен състав-костна плътност, посетителите ще могат да чуят беседата „Научете своя риск за остеопороза“, както и да определят личните си рискови фактори с теста на Международната фондация по остеопороза и теста на Световната здравна организация. Комбинираните изследвания телесен състав – костна плътност са на цена 10 лв всяко след предварително записване на тел. 0884 71 44 39.

София, 09 януари 2018 г.                                              Преслист: Асоциация „Жени без остеопороза“,

                                                         Член на Международната фондация по остеопороза – IOF

Вашият коментар