Планова профилактика на водопровод „Дюкера“

0
484

     На 12.04.2018г. водоподаването от водопровод „Дюкера“ захранващ гр.Велинград с водни количества за питейно-битови цели ще бъде преустановено от 08:00 до 17:00ч. за извършване на профилактика на утаителните шахти.

От ръководството на „ВКТВ“ ЕООД. 

Вашият коментар