ПУДООС дава 1.3 милиона лева за ремонт на водопроводи

0
227

    Държавното Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) отпусна безвъзмездна финансова помощ от 1 309 059 лева на Община Велинград. Средствата ще бъдат разходвани за реализация на проект: „Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа по улици- „Осми март”, „3-ти март”, „Буков дол”, „Милош Папаров” и „Христо Смирненски”. За същите улици с постановление на Министерски съвет, правителството опусна средства за тяхната цялостна промяна която включва нова улична настилка.

     С осигурените средства по ПУДООС на практика преди полагането на асфалта ще бъде подменена цялата водопроводна система и канал на тези улици.По този начин от Община Велинград ще извършат пълна реконструкция на подземната и надземната инфраструктура на 5-те улици. Реализацията и съчетаването на средствата по ПУДООС и тези от Постановлението на МС дават възможност за избягване за в бъдеще на нови разкопавания за отстраняване на водопроводни аварии.

Вашият коментар