Поздравителен адрес на д-р Костадин Коев по случай деня на българската община – 12 октомври

0
577

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н     А Д Р Е С

 

До Общински съвет Велинград

 

До Кметовете на кметства

и кметски наместници

в Община Велинград

 

До Служителите в

Общинска администрация

гр. Велинград

 

     УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

     УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ  НАМЕСТНИЦИ,

    УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,

 

    В деня на българската община – 12 октомври, се обръщам с огромна благодарност и признание към труда и професионализма на всички работещи в структурите на  местното самоуправление.

   Българската община е в постоянен процес на приемственост и развитие. Вървейки по пътя на успеха, ние сме длъжни да довършим започнатото, да надградим вече постигнатото, за да превърнем община Велинград в равностоен партньор и конкурент на европейските общини.

   Уверен съм, че с общи усилия, воля  и  последователност ще продължим да работим за бъдещето, просперитета и подобряване условията на живот в нашата община, като оправдаем очакванията на нейните жители. Само обединени от общата кауза можем да превърнем община Велинград в по- красиво, модерно и уютно място за живеене.

    Празникът е повод да Ви пожелая здраве, ентусиазъм и енергия за много професионални и лични успехи.

 

Нека успехите бъдат наш спътник, а удоволствието от свършеното ни прави горди и щастливи.

 

Честит празник!

 

          

                                                                                      д-р Костадин Коев

                                                                                          Кмет на Община Велинград

Вашият коментар