Първата копка

0
246

     Днес на ул. „8-ми март”, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев даде началото на Проект ”Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа по улици -„Милуш Папарков”, „Буков дол”, „3-ти март” и „Христо Смирненски”.
     Петте улици се нуждаеха от сериозни и спешни ремонтни дейности. На ул.”8-ми март”, където бе направена първата копка ще бъдат подменени и трите водопровода – два за минерална и един за питейна вода с обща дължина 2 657 м.
     След осъществяване на проекта ще бъде подобрена водоснабдителната система, ще бъдат намалени загубите от течове, ще се осигури снабдяване на всички потребители с вода за питейни нужди с необходимото количество и налягане.
     Средствата са осигурени, по искане на кмета д-р Коев, от държавното Предприятие за управление и опазване на околната среда „ПУДООС“.
     След приключването на ремонтните дейности на водопроводите, с осигурени средства с Постановление на Министерски съвет ще бъде положена и асфалтова настилка на петте улици.
     Общата дължина на водопроводите, които ще се подменят е 4 858 м.

Вашият коментар