ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

0
792

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ОТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД

ИНЖ. АЛИ МАРЕКОВ

ПО СЛУЧАЙ

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

  

               УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

От името на Общински съвет-Велинград и от мое име, приемете Нашите най- светли  благопожелания по случай Великденските празници!

Пожелавам празници, изпълнени със здраве, късмет, добросърдечност,  изобилие и хармония! Нека около нас да има съзидание и градивност!

            С почит и уважение към Вас,  пожелавам във всяко семейство да цари щастие, благоденствие, любов и оптимизъм! Нека душите са пълни с мир,  надежда, щедрост и светлина!

Нека покоят, мъдростта и благодатта винаги да Ви съпътстват!  Ако всички хора сме смирени, кротки, миролюбиви, дружелюбни и състрадателни, без да проявяваме гордост, тогава с лекота ще посрещаме предизвикателствата и трудностите по пътя ни! Грижете се един за друг, обичайте се и прощавайте на всички, защото всеки греши!

Бъдете здрави, обичани, щастливи, силни и успешни!

СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ!

 

Председател на ОбС-Велинград      /п/  

                                   /инж.Али Мареков/

Вашият коментар