ПОКАНА

0
285

Във връзка с изпълнението на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ Договор № BG16RFOP001-1.037-0005-C01 от 28.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще бъдат проведени  следните събития:

  • Пресконференция за представяне на проекта: на 25.06.2019г./вторник/ от 13:30 часа във сградата на община Велинград /малка зала/
  • От 14:30 часа – официална церемония Първа копка“ пред жилищни блокове „Владо Черноземски“ /кв. Каменица/

 

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани лица да присъстват!

Вашият коментар