Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в селата: Драгиново, Грашево, Света Петка, Кръстава и Пашови“

0
390

     Улица „Георги Димитров” в с. Пашови е част от Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в селата: Драгиново, Грашево, Света Петка, Кръстава и Пашови“.

   Положена е на нова асфалтова настилка, и са изградени нов тротоар и бордюри.

        За последните 25 години липсата на път там бе основен и много сериозен проблем.

Вашият коментар