Съобщение

0
106

         Уважаеми жители на Община Велинград, във връзка с болестта Африканска чума по свинете, се обръщаме към Вас за приемане на превантивни мерки от ваша страна за по-висока биосигурност в животновъдните обекти с предложените за приемане промени  в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Промените са за допълнителни изисквания при отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми. Целта е да се ограничат рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания.  Като мярка за биосигорност е намаляване бройката за отглеждане на свине в лични стопанства от пет на три, като предназначението на животните трябва да бъде само за угояване. За целта стопаните трябва да обособят ограждения за биологична сигурност и да осигурят постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на тор и място или съоръжение за дезинфекция.Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо. Въвеждат се и изисквания, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор. При фамилни и индустриални ферми трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража, които трябва да са покрити и заградени. Всяка сграда за отглеждане на животните трябва да има филтър, помещение или място на изхода за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, както и да отговаря на необходимите изисквания и да бъде регистрирана съгласно  чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

 

Вашият коментар