ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

0
123

     Приключването на проекта „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” беше представен на заключителна пресконференция на 12.02.2020 г. от 11.30 часа в сградата на община Велинград /малка зала/. На нея присъстваха Кмета на община Велинград – д-р Костадин Коев, заместник – кмета на Община Велинград – Светла Томова, гл. архитект на общината – арх. Тодор Енев, представители на фирмите – изпълнители на строително монтажни работи „Инфра Билд Проект“ ЕООД и „Запрянови – 03“ ЕООД, екипът за управление на проекта, представители на медиите, жители на Велинград.

  Всички присъстващи бяха запознати с постигнатите цели и резултати при изпълнението на проектните дейности.

   Проектът „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Велинград” стартира на 28.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16RFOP001-1.037-0005-C01 с Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  и е на обща стойност 3 208 627.52 лв., от които 2 727 333.39 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  481 294.13 лв. /15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

    Изпълнени са мерки за енергийна ефективност в 9 /девет/ многофамилни жилищни сгради на територията на град Велинград:

 

  1. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Родопи“ № 1
  2. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 82
  3. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Пионерска“ № 48
  4. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 2
  5. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Криволак“ № 22
  6. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 6А
  7. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 1
  8. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 2
  9. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. „Владо Черноземски“ № 3

    Постигната е общата цел на проекта е  да осигури топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда в жилищния сектор на територията на град Велинград чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Вашият коментар