Още три улици в Драгиново бяха асфалтирани днес

0
152

    Днес приключи полагането на втори износващ слой асфалт по улиците: „Роза“, „Иван Вазов“ и „Марица“ в село Драгиново.  В петък предстои нанасянето и на хоризонтална пътна маркировка по тях.

    Припомняме, че ремонта на тези улици  и улици „Поленска“ и „Изгрев“ , са част от проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в селата: Драгиново, Грашево, Света Петка, Кръстава и Пашови”. Финансирането е безвъзмездно от Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

IMG-8c5880fb8205248a5494a0d37741796c-V

Вашият коментар