Прессъобщение по проект “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” бе проведена официална церемония „Първа копка“

0
261

 

 energijna

     По проект  “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” бе проведена официална церемония „Първа копка“ с тържествен водосвет на 28.05.2020г. от 16 часа.

      Проектът “Изграждане на нови социални жилища в град Велинград” стартира на 11.07.2019 г. с подписването на Договор № № BG16RFOP001-1.037-0006-C01 с Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  и е на обща стойност 4 010 784.40 лв., от които 3 409 166.75 лв. /85 %/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и  601 617.65 лв. /15 %/ от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

Проект  „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград

№ BG16RFOP001-1.037-0006-C01

Вашият коментар