Община Велинград работи по програма на ЕК и Съвета на Европа – РОМАКТ

0
189

Община Велинград работи по програма на ЕК и Съвета на Европа – РОМАКТ

Кметът на Община Велинград д-р Костадин Коев и екипът му се срещнаха с представители на програма РОМАКТ. Тя е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на Европа. Изпълнява се в България от 2013 година и към момента по нея работят 46 общини. Целта на РОМАКТ е увеличаване на капацитета на местните власти чрез разработване и прилагане на приобщаващи политики и планове за социалното включване на уязвими общности, както и подкрепата на диалога и сътрудничеството между общината и тези общности, чрез създаване на местна активна група за оценка на нуждите им и интегриране на тези нужди в плана за действие за местно развитие и изработване на местни политики, мерки и проекти в тази посока.
Участниците в срещата определиха зоните за въздействие, а именно кварталите „Анезица“ и „Асфалтова база“ и с. Драгиново. Фасилитаторите Цонко Цонев и Юксел Яшаров представиха пред общинското ръководство работните планове, които ще подкрепят местната администрация в изпълнението на програмата.

Вашият коментар