УВЕДОМЛЕНИЕ

0
75

     В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Велинград уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се проведе третиранe на площи с картофи с  в местностите „Бакърджииското”, „Юртище” и „Средно поле” в землището на гр. Велинград

   Растителнозащитните практики ще се извършат от 24.06.2020 г. до 27.06.2020 г. включително от 07.00 до 10.00 часа.

        Третирането ще се извърши с препарат „Валис .+”, закупен от фирма „Белхим”.

    Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне.

Вашият коментар