Действията на кмета Коев са правомерни според Специализираната прокуратура

0
110

     Кметът д-р Костадин Коев не е ощетил община Велинград, като е прекратил договорът с фирма “Еко Титан”. Това е становището на Специализираната прокуратура на Република България, която е единствено компетентна да се произнася по въпроси, касаещи извършени престъпления. В постановление прокурор Христо Кръстев подробно излага факти, които подкрепят неговото решение. Той анализира два периода от 2009 до 2015, когато кмет е Иван Лебанов и от 2016 до 2019, когато начело на Велинград е д-р Костадин Коев.

В постановлението подробно се припомня, че с решение на Общински съвет от 06.10.2008г. стартира обществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на Община Велинград, поддържане чистотата на всички територии за обществено ползване, включително нерегламентираните сметища. Почистване на тротоари и улици, които не са от четвъртокласна пътна мрежа, от сняг и лед при зимни условия, опесъчаване и лугиране”. Обществена поръчка, която впоследствие става „воденичен камък“ за цялата община.
     През 2009 година е сключен договор между община Велинград и търговското дружество “Еко Титан”. Три дружества обаче сезират Комисията за защита на конкуренцията. Това са “Еко Ресурс – Р”, “КМД” и общинското “Стройком”. Със свое решение от 12.05.2009 г. КЗК обявява решението за избор на фирма изпълнител по тази обществена поръчка за нищожно. Очаквано този акт е обжалван и от “Еко Титан” пред ВАС. Решението на ВАС потвърждава становището на КЗК за нищожност. И въпреки решението на КЗК и ВАС, кметът Иван Лебанов не само не прекратява договора с “Еко Титан“, а се явява пред нотариус Лорета Цветкова във Видин, където официално заверява договора с “Еко Титан” за изпълнението на обществената поръчка. Вследствие на тази нотариална заверка съдът издава 33 изпълнителни листове в полза на частното дружество.
     Прокурор Христо Кръстев е категоричен,че неизгодните клаузи в договора и БЕЗДЕЙСТВИЕТО на кмета Иван Лебанов са причината Община Велинград да изпадне в затруднения по изплащане на своите задължения. Следват запори на банковите сметки на общинската администрация и влошаване на финансовите показатели на общината.
     Според Специализираната прокуратура в София последвалите действията по прекратяване на този договор от новоизбрания кмет Костадин Коев се правомерни и целесъобразни. С прекратяването на договора с „Еко Титан“ кметът Коев е защитил обществения интерес. От Държавното обвинение са изчислили също, че с този договор кметът Иван Лебанов е ощетил Община Велинград със сумата от 7 904 553 лв.
     Този огромен и неразплатен дълг продължава да бъде причина на запорирани сметки и реалното блокиране на Община Велинград. И към днешна дата огромна част от приходите отиват директно за разплащане на този дълг, натрупан от предходното общинско управление. Натрупаните неразплатени суми възпрепятстват реализирането на множество проекти и забавят развитието на града и общината. Заради запорите и днес община Велинград не може да разплаща текущи разходи, да инвестира в инфраструктурни проекти, да осигурява достатъчно средства за издръжка на детските градини и да реализира още много други проекти. Заради този натрупан дълг Община Велинград в лицето на сегашното ръководство се принуди да увеличи размера на местните данъци и такси,както и да търси възможност за кредит, с който да разплаща неизплатените си задължения.

Публикувано от Темпо

Вашият коментар