По международен пилотен проект се проучва адаптивността на 18 лозови сорта към климатичните условия в района на Велинград

0
92

     От две години България е включена в създаването на отворена, международна и представителна мрежа в изследователската общност на лозата за разработването на минимални стандарти за данни и добри практики.  Финансирането е по проект “Интегриране на данни за увеличаване на силата на омикс технологиите за подобряване на лозата” на Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST, в рамките на COST Акцията 17111 /INTEGRAPE/, съфинансиран от ФНИ, Договор № КП-06-КОСТ/5 /14.12.2018 г.

     Целта на проекта е по-ефективно опазване на биоразнообразието, размножаване и подобряване на лозовите генетични ресурси у нас.

     Агробиоинститут – София, чийто партньор от 5 години е община Велинград, изготвя специфична технологична карта за поддържане и развитие на генбанката от български лозови ресурси. От началото на проекта в тази генетична банка са включени 265 български и чуждестранни сортове лози.

     18 лозови сорта са в процес на проучване на територията по отношение на тяхната адаптивност и потенциал в пилотен нетипично-земеделски регион със силно развит еко-туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, какъвто е Велинград. Лозичките са засадени на 18 март 2019 година в частен двор в кв. Каменица, в близост до Сярна баня и към 8 октомври 2020 г. всички са били в добро състояние.

     Днес проф.д-р Иван Цветков, проф.дн Иван Атанасов, доц.д-р Красимир Русанов и гл.ас.д-р Лилия Георгиева, които са от работния колектив от страна на Агробиоинститут, представиха он-лайн резултатите от двегодишното проучване пред партньорите от община Велинград – зам.кмета г-жа Светла Томова и началника на отдел „Туризъм и реклама“ Цвета Спасова и  пред представители на НПГГС „Хр. Ботев”, земеделски производители и медии.

     Като краен резултат се очаква да се установи кои точно сортове са най-адаптивни към велинградския климат и най-толерантни към болести в естествена среда, без да бъдат третирани с изкуствени торове и препарати.

Вашият коментар