Полезна информация във връзка с украински граждани в България

Тук ще намерите информация, предоставено от институциите, участващи в  координационния кризисен щаб в община Велинград. Щабът бе сформиран от кмета д-р Коев и в него участват представители на общината, социалните дейности, полицията, ГРАО, Бюрото по труда, РЗИ, БЧК, МБАЛ в града и др.

Всяка от институциите е подготвила разяснителните материали на няколко езика за необходимите стъпки, които всеки бежанец е необходимо да предприеме, за да придобие статут, да започне работа, да се възползва от социалните и здравни услуги, или да започне работа на територията на общината. 

 

Материали, молби, заявление и линкове можете да видите тук:

 

Документи, свързани с придобиване на бежански статут –  Дирекция Миграция на МВР:

 

https://www.mvr.bg/migration/Информационен-център/Полезна-информация/важна-информация-за-украинските-граждани

 

Документи, свързани с образователната система:

Писмо МОН

Заявления за прием в учебни заведения

Списък РУО

РЕГІОНАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

VIRTUAL_CLASSROOM

Документи, свързани с достъпа до пазара на труда:

Инфо Украйна Бюро по труда

 

Документи, свързани със социални дейности:

 

Бежанци – български-социални дейности

Документи за представители на хотели и места за настаняване:

Решение 181

Решение 239

Решение 241