Санирайте безплатно жилищата си с европейски средства

0
780

Санирайте безплатно жилищата си с европейски средства

 

 

Община Велинград е в процес на подготовка  на  проект  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради  по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административно и жилищни сгради по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г.

 

Допустими за енергийно обновяване са:

 

  • Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в град Велинград, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ в град Велинград, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Дейностите ще се осъществяват на територията на град Велинград.

Собствениците на многофамилни жилищни сгради кандидатстват пред община Велинград, като подава заявление за кандидатстване, а критериите за подбор предвиждат сградите, които отговарят на изискванията, да получат 100 % безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

Заявление за интерес и финансова помощ / ЗИПФ/ с необходимите приложения се подава на адрес: община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35.

Информация за проекта може да намерите на сайта на община Велинград: http://m.velingrad.bg/ и в сградата на общинска администрация – етаж 1, стая №13.

 

Изтеглете нужните документи:

 

Приложение Н-указния изпълнение ЕЕ_жилищни сгради

Приложение 1.1

Приложение 1.2

Условия минимални помощи

 

 

 

 

Вашият коментар