Ограничителния режим за поливане на личните дворове

0
895

     Във връзка с настъпилия летен сезон на 2016 година и в съответствие с нормативните изисквания на чл.5, т.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград /Утвърдена с Решение на Общински съвет/ Община Велинград в лицето на кмета д-р Костадин Коев апелира към всички граждани на община Велинград да спазват ограничителния режим за поливане на личните дворове. Водоползването да бъде ограничено в интервала от 08:00 часа сутрин до 22:00 часа вечер.