Съобщение от Дирекция „Бюро по труда“ – Велинград

0
872

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция „Бюро по труда” – Велинград

 

         Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. ЮЛИ 2016г. както следва:

Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст и осигураване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 41а от ЗНЗ)

2 958

Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

     7 220

Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване и осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник(чл 55г от ЗНЗ)

1 720

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата – до 04.08.2016г. включително.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда”- Велинград, ул.”Връх Киселец”№3, стая №7  – отдел „Активна политика на пазара на труда“ тел.5-26-45.

Филиал на Д”БТ” гр.Ракитово – тел. 03542/32-07.

Филиал на Д”БТ” гр.Сърница – тел. 03547/24-31.

28.07.2016г.

Сподели
Предишна публикацияУведомление
Следваща публикацияОбява