Детските градини на делегиран бюджет

0
740

    Днес на 12 август /петък/, в малка зала на Община Велинград се проведе работна среща между кмета на общината д-р Костадин Коев, зам. кмета г-н Сергей Кичиков, представители на дирекция „Хуманитарни и социални дейности” и директорите на детските градини  на територията на Община Велинград. На срещата се обсъдиха въпроси относно Заповед, с която се определят правата и отговорностите на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Велинград от функция ,,Oбразование”. Разгледана бе и Заповед във връзка  с изпълнение на Решение №593 от 20.07. 2016г. на Министерски съвет, както и Наредба за условията и редът на записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Общината. Лично г-н Коев разгледа и обсъди всяко едно искане на отделните детски заведения, като отбеляза приоритетните и неотложни ремонтни дейности, и изпълнението им в срок.

Вашият коментар