СЪОБЩЕНИЕ

0
748

  На основание чл.91 от Изборен кодекс и Заповед № 1611/30.08.2016г. на  Кмет на Община Велинград, уведомяваме всички заинтересовани лица,че консултации за сформиране на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум в Община Велинград са насрочени за 27.09.2016г. /вторник/ от 10:30 часа в малка заседателна зала на втори етаж на сградата на община Велинград на бул.”Хан Аспарух” № 35,а консултациите за подвижни секционни избирателни комисии са насрочени на 23.10.2016г. /неделя/ от 10: 30 часа.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите следва да  представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или  коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

Д-р КОСТАДИН КОЕВ       

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Вашият коментар