Извънредна сесия на общински съвет

0
1065

     Извънредна сесия на Общински съвет се проведе  на 15 септември от 16:00 ч. в голяма зала на Община Велинград. Общинските съветници одобриха съществуването на маломерни паралелки в 4 общински училища и  маломерни групи в 4 детски градини . През новата учебна година община Велинград ще дофинансира 9 паралелки в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велинград до 8 и 10 клас, 6 – в СУ „Васил Левски“, 2 – в СУ „Христо Смирненски“ – с. Света Петка и 2 – в ОУ „Христо Ботев“ във Велинград. Обект на дофинансиране ще бъдат и 1 група от 6 деца в с. Горна Биркова към ОУ „Васил Левски“, 1 група с 6 деца в село Цветино към ОУ „Христо Ботев“ в Абланица, 1 група в село Рохлева също от 6 деца към ОУ „Иван Вазов“ в село Пашово, както и групи в селата Биркова, Чолакова и Горна Дъбева към ОУ „Д-р Петър Берон“ в село Биркова.

     Местния парламент даде своето разрешение и за кандидатстване на община Велинград за безвъзмездно финансиране по програмата за развитие на селските райони с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община Велинград”. В проекта се предвижда реконструкция и рехабилитация на  пътя за Драгиново, както и отсечката от разклона след село Абланица до началото на село Цветино.

      Отново по Програмата за развитие на селските райони в новия програмен период курортната община ще кандидатства за средства и за ремонта на улици в селата Драгиново, Грашево, Пашови, Света Петка и Кръстава.

 

Вашият коментар