Съобщение

0
846

Линк на ГД „ГРАО“, чрез който всеки може да прави справка по ЕГН в Избирателните  списъци http://www.grao.bg/elections/ 

Сайта на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г..

-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път но само  след идентификация с електронен подпис.

 -Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

 

Вашият коментар