ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 12 ОКТОМВРИ ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

0
1131

 

Уважаеми колеги общински съветници,

Уважаеми г-н Кмет,

Уважаеми Зам.-кметове,

Уважаеми кметове на кметства,

Уважаеми служители на Общинска администрация –Велинград,

 

     За мен е чест да Ви поздравя по случай Деня на българската община – 12 октомври! На днешната дата преди 134 години в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, с което се ражда надеждата и упованието, че управлението на общинските дела ще се поеме от добри, грижовни и отговорни общински политици, които ще посветят таланта и труда си в управлението на своите общини. Дълг на всички НАС е  да изпълняваме обществената си роля, за да изградим една демократична община, отстоявайки правото на гражданите да имат по-високи стандарти и качество на живот. Ясно съзнаваме, че важните управленски решения трябва да взимаме открито и прозрачно, ръководени от интересите на гражданите и създавайки благоприятен обществен климат, в който местната власт и гражданското общество  са обединени от демократизацията на местното самоуправление.

      На всички Вас, работещи за и в полза на местното самоуправление, желая воля за по-добри общински бъднини! Бъдете живи и здрави!

 

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

                                                                    Председател на ОбС-Велинград :    /п                                                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Вашият коментар