ЗА РОДОПИТЕ, БОГОВЕТЕ, ХОРАТА И ХРАМОВЕТЕ

0
2169

    Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев и зам.- кметът Сергей Кичиков, взеха участие в откриването на Трета национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове” /12-13 октомври/. Организатор на форума е Исторически музей – Велинград, а съорганизатори са Община Велинград и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Научен ръководител на конференцията е проф. днк Мария Шнитер. През тази година се навършват 200 години от съграждането на православния храм „Света троица” в кв. „Каменица”, където е съхраняван Требникът с летописния разказ на поп Методий Драгинов за помохамеданчването на чепинските българи през 17 век. Форумът се посвещава на тази годишнина. Научната конференция включва доклади, които хронологично засягат далечното минало от времето на Древна Тракия и племето беси, преминават през периода на приемане на християнството и неговите проявления, малко проучените векове на османското владичество, проследяват специфичния етнографски и фолклорен облик на Чепинско и завършват с въпроси от новата и най-нова история на България.  Етнолози, културолози, теолози, изкуствоведи, реставратори- все известни имена от българския научен елит, ще дискутират религиите и вярванията сред родопското население от древността до днес, влиянието им върху обществените отношения, традиции, фолклор, ритуали,  светилища и храмове. В конференцията свое представителство имат пет университета от България – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, четири института към Българската академия на науките – Институт за исторически изследвания (ИИИ), Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ), Национален археологически институт с музей (НАИМ), Институт по физика на твърдото тяло (ИФТТ), Българската академия за наука и изкуство (БАНИ) и Центъра за близкоизточни изследвания. Докладите и материалите от Третата научна конференция ще бъдат издадени в самостоятелно издание, което ще до обогати  историята на Чепинския край и Родопите с нови научни факти и интересни тези.

Вашият коментар