Център за обществена подкрепа – Велинград

0
1483

Свободно работно място – за психолог  1 бр.

Изисквания за заеманата длъжност:

  • Образование – висше
  • Специалност –психология, клинична психология
  • Кандидатът да притежава компютърна грамотност и умения

Процедура за кандидатстване:

1.По документи- срок за приемане от 24.10.2016г. до 28.10.2016г.в Центъра за обществена подкрепа

  1. Събеседване –на 02.11.2016г./сряда / от 10.30ч. в Център за обществена подкрепа

Лице за контакт : Йорданка Нанова – директор ЦОП

Телефони: 0359 5 03 44

                     0879609134

Вашият коментар