Ден на отворените врати в Център за обществена подкрепа – Велинград

0
1690

     На 23.11.2016г. в Център за обществена подкрепа се проведе „Ден на отворените врати”. Целта бе да се презентират  услугите  и приоритетите в  дейностите на ЦОП, сред професионалната общност.

    Събитието бе уважено от представители на различни институции, които са и основни партньори в работата на ЦОП- Община Велинград, ОЗД към ДСП Велинград, МКБППМН, Детска педагогическа стая, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ОУ „ Хр. Ботев”, ОУ „Г. Бенковски”, ПУ „Драган Манчов”, ОДЗ „Слънчице”, ЦНСТДМБУ, ДЦДМУ „Надежда”, ЦНСТДМУ, ДЦВХУ, Център „Развитие”.

     На срещата бяха споделени добри практики и идеи в предоставянето на социални услуги.

    Идеята на организаторите е „Ден на отворените врати” да се превърне в своеобразен форум за общуване в професионалната мрежа.

Вашият коментар