Нови възможности за общините с подписаното споразумение от „МИГ-Белово,Септември,Велинград“

0
644

   „Местната инициативна група-Белово, Септември, Велинград”   подписа споразумение за  изпълнение на стратегия за „Водено от общностите местно развитие”, която е по оперативна програма „Развитие на селските райони”. Споразумение е одобрено и подписано на 29 ноември от управляващите органи на оперативните програми ” Развитие на селските райони”, „ Иновации и конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси” и председателят  на МИГ-Белово, Септември, Велинград г-н Цветан Котев.

     В залата на Министерски съвет, Министър-председателят в оставка Бойко Борисов връчи договор на г-н Цветан Котев, за усвояване на 7 млн.  и 300 хил. лева. Парите ще бъдат пропорционално разпределени между трите общини за дейности по трите оперативни програми.С подписването на това споразумение „МИГ Белово,Септември,Велинград“ за пореден път се доказва като надежден партньор за реализиране на политики и укрепване на инстуционалното развитие на общините.

Вашият коментар