ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД ИНЖ.БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ БЕ НА 4-ДНЕВНО РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ПАРИЖ. ВИЗИТАТА Е ЧАСТ ОТ НАГРАДАТА НА ‘ЕКООБЩИНА 2016’, ЗА КОЯТО ВЕЛИНГРАД СЕ ПРЕБОРИ В КАТЕГОРИЯТА ‘УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ’

0
1219

      Председателят на Общиснки съвет – Велинград инж.Бельо Мандраджиев, заедно с кметовете на Костенец, Сливница и Бобов дол посетиха Париж и Страсбург /05-09 декември 2016г./ Лауреатите на конкурса ‘ЕКООБЩИНА 2016’ получиха тази специална награда, която се осигурява от Френското посолство, министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите. Визитата имаше за цел да представи добрите и модерни  политики, насочени към осигуряването на  здравословна градска  среда, както и   да се установят добри двустранни отношения.

     През м.Октомври, десет български общини бяха наградени в Албена по време на XI  Годишна среща на местните власти.  Тези общини, сред които и Велинград,  бяха оценени от независимо жури от експерти за добрите практики и постижения в четири области – „Устойчиво управление на водите“, „Устойчиво управление на отпадъците“, „Енергийна ефективност на сградите“ и „Устойчива мобилност“. За своите добре планирани политики за следващите няколко години и иновативност в осъществените общински проекти, Община Велинград си подели първото място с Община Костенец в категорията „Устойчива мобилност“ /общини с  население над 10 000 жители/, Първото място при общините с население под 10 000 жители си поделиха Бобов дол и Сливница. Това  позволи на  всяка община победител да получи като награда учебно пътуване във Франция.

     Поводът за конкурса  „Екообщина“ е стратегията „Европа 2020“ и нейната водеща инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“. Според тази стратегия всички ресурси трябва да се управляват устойчиво ― от суровините до енергията, водата, въздуха, земята и почвата. Постигането на тези глобални цели е възможно единствено, чрез постигането им в местните общности, за което отговорност носят местните власти. В рамките на 4-дневното работно посещение, обмяната на опит м/у представителите на местните власти, и френските им партньори е включвала представяне на проекта за метро ‘Le Grand Paris Express’,  официална визита на сградата на Община Париж и представяне на стратегията за обществен транспорт и устойчива мобилност на Метрополия Голям Париж. В Страсбург  също е била представена стратегията и предлагането на обществен транспорт, както и стратегията свързана с управление на паркирането.

     ‘Запознахме се подробно с добрите практики и достиженията в градската мобилност, имащи за цел ефективното използване на транспорта, съобразен едновременно с опазването на околната среда, като в същото време се защитават потребностите на населението, така че едното да не се случва за сметка на другото, а да се допълват, т.е. добра градска мобилност при добри  екологични  условия. Има много какво да научим и врявам, че ще съумеем да положим добри усилия за прилагането на иновативна общинска политика, целяща подобряването на градската среда и в нашата община“ – това каза инж. Мандраджиев, според  който визитата във Франция дава  повод    за още по-голям стремеж при изпълнението на образцови проекти в сферата на устойчивото развитие, които да щадят в още по-голяма степен нашата околна среда.

     Това от своя страна  поражда  спешната необходимост от ограничаване на екологичното въздействие на човешките дейности като се  гарантира на жителите добро качество на живот и именно в това е основния  ангажимент  на българската община, респективно и на нашата.

Вашият коментар