ЗАПОВЕД №105 Велинград, 01.02.2017г.

0
2470

 

                На основание чл.8, ал.2, 3, 4 и 6 чл.9, ал.1, 2, 3, 5 и 6 от Изборен кодекс, Указ № 59 от 24.01.2017 г. на Президент на Република България за насрочени избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., обнародван в ДВ бр.9 от 26.01.2017г., договори

Н А Р Е Ж Д А М:

I. ОБРАЗУВАМ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД за произвеждане на избори за Народни представители на 26.03.2017г. И УТВЪРЖДАВАМ ТЯХНАТА НОМЕРАЦИЯ, ОБХВАТ И АДРЕС, както следва:

 1. за гр. Велинград

   Секция № 001- Исторически музей – ул.”Владо Черноземски”№4, Велинград:

 ул. “Ален мак” – от №1 до №3 и от №2 до №16; ул. “Владо Черноземски” – от №1 до №77 и от №2 до №64; ул. “Антон Попов” –  №2 и №4; ул. “Ачовица” –  №1 и №5 и от №2 до №8; ул. “Генерал Гурко” – от №3 до №33 и от №2 до №34а; ул. “Георги Кирков” – от №1 до №5, №4 и №6; ул. “Елин връх” –от №1 до №21 и от №2 до №20; ул. “Извор” –  №1 , №2 и №6; ул. “Крайречна” от №1 до №5 и от №2 до №20; ул. “Методи Драгинов” – от №1 до №11 и от №2 до №12; ул. “Хан Персиян” – от №1 до №13в и от №2 до №4; ул. “Гео Милев” – от №1 до №7; ул. “Кладова” – от №1 до №15 и от №2 до №14; ул. “Маршал Толбухин” – от №1 до №23 и от №2 до №30; ул. “Методи Шатаров” – от №1 до №15 и от №2 до №42; ул. “Милош Папарков” – от №19 до №21 и от №22 до №24; ул. “Панайот Хитов” – от №5 до №17 и от №6 до №22; ул. “Сергей Киров” – от №1 до №9 и от №2 до №8; ул. “Чавдар войвода” – от №15 до №35 и от №22 до №52; ул. “Поп Топорчо” – от №21 до №33а; ул. “Копанка” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул.”Стефан Стамболов” №26; ул. „Мусала” №1 и №3.

 Секция №002 – Читалище “Васил Левски” – кв. Каменица, Бул. „Съединение” №181, Велинград:

 ул. “Беговица” – от №1 до №7 и от №2 до №6; ул. “Буков дол” – от №18 до №34; ул. “Бялата скала” – от №1 до №33 и от №4 до №24; ул. “Димчо Дебелянов” – №1 и №4; ул. “Драгиче” – от №1 до №49А и от №2 до №28; ул. “Иван Ушев” – от №2 до №54 и от №25 до №49; ул. “Крупская” – от №1 до №13 и от №2 до №6; ул. “Локвата” – от №1 до №9 и от №2 до №18; ул. “Малчика” –  №1 и №3; ул. “Нежовица” – от №1 до №7 и от №2 до №8а; ул. “Скриеница” – от №1 до №27а и от №2 до №18; ул. “Печенег” – от №1 до №15 и от №2 до №18; ул. “Самара” – от №1 до №7 и от №2 до №4; ул. “Самоводица” – от №1 до №7 и от № 2 до №10; ул. “ Стойо Калпазанов” – от №1 до №27 и от №2 до №28а; ул. “Тодор Узунов” – от №1 до №13 и от №2 до №20; ул. “Юри Венелин” –от №1 до №19 и от №4 до №18а, бул. “Съединение” –№312, №316, №318, №320,№322,,№324, №326, №326А, № 326,вх.А  и №328; ул.”Дора Габе” №10.

         Секция № 003 –  Клуб на пенсионера – кв. Каменица, Ул. „Владо Черноземски” №3, Велинград:

 – ул. “Баба Тонка” – от №5 до №11 и от №6 до №14; ул. “Батак” – от №1 до №17 и от №2 до №18; ул. “Братовчеди Пухалеви” – от №1 до №41 и от №2 до №40; ул. “Вела Пискова” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Св. Иван Рилски” – от №1 до №17 и от №2 до №22а; ул. “Георги Кирков” – от №7 до №35 и от №10 до №22; ул. “Еленка” – от №1 до №13а; ул. “Мария Кюри” – от №1 до №3 и от №2 до №12; ул. “Милеви скали” – от №1 до №39 и от №2 до №50; ул. “Милош Папарков” – от №1 до №17 и от №2 до №20;  ул. “Панайот Хитов” – от №1 до №3 и от №2 до №4; пл.”Васил Коларов” – от №1 до №3; ул. “Поп Богомил” – от №1 до №11 и от №2 до №16; ул. “Сокол” – от №1 до №13 и от №2 до №16; ул. “Трети март” – от №1 до №37 и от №2 до №26; ул. “Цар Крум” – от №1 до №7 и от №2 до №10; ул. “Чавдар войвода” – от №1 до №13 и от №2 до №20а,№20б; ул. “Поп Топорчо” – от №1 до №19 и от №2 до №40.

  Секция №004 – Сярна баня – кв. Каменица, ул.”Георги Кирков” Велинград:

 – ул. “Александър Димитров” – от №1 до №19 и от №2 до №14; ул. “Баба Тонка” – от №1 до №3 и №2; ул. “Банска” – от №3 до №15 и от №2 до №40; ул. “Владая” – от №1 до №27 и от №2 до №10а; ул. “Георги Кирков” – от №39 до №63а и от №26 до №62 и №66; ул. “Гогол” – от №1 до №9 и от №2 до №8; ул. “Димитър Полянов” – от №2 до №6а и от №1 до №11; ул. “Еленка” – от №15 до №41а и от №2 до №30; ул. “Йорданка Чанкова” –  №46 и №48; ул. “Полковник Борис Дрангов” – от №1 до №29 и от №2 до №36а; ул. “Кокиче” – от №1 до №7 и от №2 до №10; ул. “Неофит Рилски” – от №1 до №5 и от №2 до №10; ул. “Николай Островски” – от №3 до №15 и от №2 до №16а; ул. “Райна Княгиня” – от №1 до №17 и от №2 до №18; ул. “Стража” от №1 до №27 и от №2 до №24; ул. “Радецки” – от №1 до №9 и от №2 до №22; ул. “Христо Смирненски” – от №45 до №81, №95 и  №90; ул.”Вела Благоева” №7, ул. „Арапчал” – от №1 до №7 и от №2 до №8.

 Секция №005 – ІІІ-то ОУ”ХР. Ботев” ,  ул. Макаренко”№4, Велинград:

ул. “Даскал Георги Чолаков” – от №1 до №19 и от №2 до №12; ул. “Бор” – от №2 до №4; ул. “Бузлуджа” – от №1 до №17  и от №2 до №12; ул. “Буков дол” – от №1 до №49 и от №2 до №16; бул. “Вела Пеева” – от №13 до №43 и от №8 до №22; Бул. “Съединение” – от №183 до №197; ул. “Гергевана” – от №29 до №37; ул. “Драва” – от №1 до №31а и от №2 до №30а; ул. “Иван Ушев” – от №1 до №23; ул. “Св.Климент Охридски” – от №1 до №27 и от №2 до №32; ул. “Кочо Честименски” – от №1 до №9 и от №2 до №14 и №28; ул. “Крупская” – от №15 до №27 и от №8 до №28; ул. “Лермонтов” – от №1 до №19 и от №2 до №16; ул. “Макаренко” – от №11 до №55 и от №6 до №48; ул. “Мур” от №1 до №9 и от №2 до №22; ул.”Стражин” – от №1 до №27 и от №2 до №8.

 Секция №006-  – ЦДГ”Радост”, Бул.”Съединение”№139, Велинград:

 – ул. “Бор” – от №1 до №25; бул. “Вела Пеева” – от №1 до №11 и от №2 до №6; ул. “Виктор Юго” – от №1 до №9 и от №2 до №16; бул. “Съединение” –от № 125 до №171; ул. “Гергевана” от №1 до №27 и от №2 до №28а; ул. “Есперанто” – от №1 до №7 и от №2 до №16; ул. “Лесничей Васил Попов” – от №3 до №15 и от №2 до №14; ул. “Захари Стоянов” –  №1 и №2; ул. “Иля Еренбург” – от №1 до №13 и от №2 до №6; ул. “Братя Миладинови” – от №1 до №11а и от №2 до №10; ул. “Макаренко” – от №1 до №9 и от №2 до №4; ул. “Владимир Маяковски” – от №1 до №49 и от №2 до №38; ул. “Йордан Йовков” – от №2 до №12; ул. “Ивайло” – от №1 до №9 и от №2 до №18; ул. “Цар Иван Асен ІІ” – от №1 до №35 и от №2 до №40; ул. “Спас Дечев” – от №2 до №28; ул. “Христо Смирненски” от №1 до №43 и от №2 до №14; ул. “Станислав Доспевски” – от №1 до №3 и от №2 до №4.

 Секция №007- ЦДГ”Радост”, Бул.”Съединение” № 139, Велинград:

 – ул. “Алеко Константинов” – от №1 до №27 и от №2 до №52; ул. “Асен Златарев” – от №1 до №13 и от №2 до №18; ул. “Белмекен” – от №1 до №9 и от №2 до №14; ул. “Вела Благоева” – от №1 до №5 и от №2 до №26; ул. “Георги Бакалов” – от №1 до №13а и от №2 до №12а; бул. “Съединение” – от №173 до №179 и от №258 до №310; ул. “Димитър Чаушев” – от №1 до №3 и от №2 до №24а; ул. “Йорданка Чанкова” – от №1 до №25 и от №2 до №44; ул. “Йордан Хаджиев” – от №1 до №9 и от №2 до №8а; ул. “Даме Груев” – от №1 до №23 и от №2 до №6а; ул. “Сергей Румянцев” – от №1 до №15 и от №2 до №28; ул. “Шандор Петьофи” – от №1 до №19 и от №2 до №16; ул. “Ливадите” – от №1 до №49 и от №2 до №50; ул. „Славянска” №5 и №5Б”.

  Секция №008- ОУ”Георги Бенковски”, ул.”Калъчов мост” №9, Велинград:

 – ул. “Здравец” – от №1 до  №31 и от №2 до №50; ул. “Кория” – от №1 до №59 и от №2 до №40; ул. “Тодора” – от №1 до №55 и от №2 до №44; ул. “Устето” – от №1 до №51 и от №2 до №50; ул.”Люляк” от№1 до №19 и от №2 до №20; ул.”Родопчанка” – от №1 до №11 и от №2 до №10; ул. „Ропотамо” – от №2 до 16 и №1 до №9.

  Секция №009 – Общински център за работа с деца, ул.Тошо Стайков”№5 Велинград:

 – ул. “Боров парк” – от №1 до №13 и от №2 до №14; ул. “Братя Кръстини “ – от №1 до №17а и от №2 до №30а; ул. “Гоце Делчев” – от №1 до №43 и от №4 до №40; бул. “Хан Аспарух” – от №47 до №87 и от №58 до №100а; ул. “Евлоги Георгиев” – от №1 до №37 и от №2  до №32; ул. “Евредика” – от №1 до №7 и от №2 до №10; ул. “Йохан Себастиян Бах” – от №4 до №18; ул. “Връх Киселец” – от №2 до №6; ул. “Мир” – от №1 до №15 и от №2 до №24; ул. “Панайот Волов” – от №1 до №9 и от №2 до №12; ул. “Пейо Яворов” –от №1 до №7 и от №2 до №4; ул. “Пушкин”- от №1 до №45 и №20; ул. “Т. Стайков” – от №1 до №33 и от № 2 до №12; ул. “Васил Априлов” – от №7 до №19 и от №2 до №8; ул. “Орфей” –  №1 и №3 и от №2 до №6а; ул. “Пучини” – от №1 до №7 и от №2 до №6; ул. “Райко Даскалов” – от №1 до №9 и от №2 до №16а; ул. “Стефан Попов” – от №1 до №17 и от №2 до №14; ул.”Герасим Попов”от №1 до №9 и от №2 до №8.

  Секция №010 –  СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Юндола” №35 Велинград:

 – ул. “Димитър Талев” –от №1 до №37 и от №2 до №34а; ул. “Острец” – от №1 до №19 и от №2 до №20; ул. “Стела Благоева” – от №1 до №43 и от №2 до №24; ул. “Чарлз Дарвин” – от №1 до №3 и от №2 до №8а; ул. “Юндола” – от №1 до №81 и от №2 до  №96; ул. “Света гора” – от №1 до №15 и от №2 до №24; ул. “Бачо Киро” – от №3 до №27 и от №2 до №42; ул. “Тодор Каблешков” – от №1 до №51а и от №2 до №56; ул. “Пирин” – от №1 до №15 и от №2 до №10; ул.”Пневмологична болница „В. Коларов””- от №1 до №7 и от № 8 до №20; ул. „ инж. Лесовъд Пенчо Ризов”- №1;

   Секция №011 –  СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Юндола” №35 Велинград:

 – ул. “Байрон” – от №1 до №13 и от №2 до №20; ул. “Васил Петлешков” –от №1 до №11 и от №2 до №10а; ул. “Георги Бенковски” – от №1 до №55 и от №2 до №56; бул. “Хан Аспарух” – от №89 до №153 и от №102 до №130; ул. “Цар Калоян” – от №1 до №21 и от №2 до №26 и №30; ул. “Димитър Талев” – от №39 до №67; ул. “Първи май” – от №1 до №31а и от №2 до №30; ул. “Рила” – от №1 до №21 и от №2 до №16а; ул. “Кисловодск” – от №1 до№81 и №129 и от №2 до №50, ул. “Бачо Киро”  №1.

   Секция №012 –ОДЗ „Фантазия”, ул. „Димитър Масларов” №3 Велинград:

– ул. “Боянов дол” – от №1 до №13 и от №2 до №12; ул. “Бяла вода” – от №2 до №10; ул. “Георги Петричев” – от №1 до №9 и от №2 до №12;  бул. “Съединение” – от №113 до №123 и от №220  до №254; бул. “Хан Аспарух” – от №2 до №40, №33; ул. “Искра” от №1 до №17 и от №2 до №18; ул.  “Латинка” – от №1 до №3 и от №2 до №6; ул. “Луковица” – от №1 до №19 и от №2 до №20; ул. “Димитър Иванов Масларов” –от №1 до № 9 и от №2 до №36; ул. “Патриарх Евтимий” – от №8 до №30;  ул. “Христо Ботев” – от №1 до №39 и от №2 до №28; ул. “Лиляна Димитрова” – от №1 до №3а; ул. “Оборище” – от №3 до №5 и от №2 до №4; ул. “Отец Паисий” – от №1 до №13 и от №2 до №6; ул. “Борислав” – от №1 до №37 и от №2 до №22; ул.”Калъчов мост” от№1 до №9, ул. “Бивак” – от №1 до №49 и от №2 до №46, ул. „Юндола” №149.

Секция №013 – Клуб на пенсионера – кв. Лъджене, Бул.”Хан Аспарух” №11, Велинград:

 – ул. “Николай Хрелков” – от №1 до №9а и от №2 до №26 и №30; ул. “Александър Стамболийски” – от № 1 до №17в и от №2 до №30а; ул. “Битоля” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Булаир” – от №1 до №25 и от№ 2 до №16; ул. “Винчо Горанов” – от №1 до №55 и от №2 до №48; бул. “Хан Аспарух” – от №1 до №25г; ул. “Иван Вазов” – от №1 до №19 и от №2 до №20; ул.”Извън регулация” – от №1 до №3 и от №2 до №2а; ул. “Св.св. Кирил и Методий” – от №3 до №41 и от №14 до №22; ул. “Охрид” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Патриарх Евтимий” – от №1 до №9 и от №2 до №6а; ул. “Раковска” – от №1 до №5 и от №2 до №4; ул.”Искра”№21; пл. “Николай Гяуров”- от №1 до №3 и №2 до №4;  ул. “Теменуга” – от №1 до №15 и от №2 до №14; ул. “Петър Берон” – от №3 до №23 и от №2 до №22а; ул. „Хоризонт” №2 до №4 и от №1 до №9, ул. „Съгласие” от №1 до №27 и от №2 до №4, ул. „Производствена” – от №2 до №12, ул. „Витоша” №9.

  Секция №014 – ПГИТ”Алеко Константинов”- Бул.”Съединение” № 49 Я, Велинград:

 – ул. “Екзарх Йосиф” – от №1 до №17 и от №2 до №30; ул. “Дойран” – от №1 до №21 и от №2 до №24; ул. “Елена Катранджиева” – от №1 до №25, и от №2 до №6; ул. “Петър Янев” – от №1 до №13; ул. “Сливница” – от №1 до №23 и от №2 до №24; бул. “Съединение” – от №51 до №99 и от №190 до №218г и №252; ул. “Цар Самуил” от №1 до №33, №33б, №33и, №2 и № 2а; ул. “Любен Каравелов” – от №1 до №37; ул. “Марек” – от №1 до №3 и от №2 до №4; ул. “Митко Палаузов” – от №1 до №11 и от №4 до №10; ул. “Никола Вапцаров” – от №1 до №25а и от №2 до №18а; ул. “Раковска” – от №7 до №29 и от №6 до №34; ул. “Криволак” – от №1 до №21 и от №2 до №24а; ул. “Индустриална” №16, ул.”Петко Захов” -№10 и №12; ул. “Занога” – от №1 до 17б и от №2 до №22; ул. „Дамян Дамянов” №2; ул. „ местност Попин камък” №2.

  Секция № 015 – СОУ” Васил Левски” , ул. “Кристал” №4 Велинград:

 –  ул. “Пионерска” – от №1 до №53 и от №2 до №48в; ул. “Плиска” – от №1 до №9 и от №2 до №10а; ул. “Петър Янев” – от №15 до №27 и от №2 до №18; ул. “Петър Берон” – от №25 до №75 и от №24 до №84; ул. “Никола Вапцаров” – от №20 до №38б, ул. “Пирогов” – от №1 до №3.

Секция №016 – СОУ” Васил Левски” , ул. “Кристал” №4 Велинград:

 – ул. “Божур” – от №1 до №3в и от №2 до №8; ул. “Кристал” – от №1 до №7 и от №2 до №10а; ул. “Менделеев” – от №1 до №7 и от №2 до №12; ул. “Васил Левски” – от №19 до №31 и от №14 до №34; ул. “Никола Вапцаров” – от №40 до №60; ул. “Пионерска” – от №57 до №121 и от №50 до №96; ул. “Сердика” – от №1 до №1в и от №2 до №10а; ул. “Родопи” от №1 до №5 и от №2 до №4; ул. “Роза” №1 и от №2 до №14а, бул.”Съединение”- от №134 до №188а;  ул. “Любен Каравелов” от №2 до №22.

  Секция №017 – ПГ „Иван Вазов”, Бул.” Съединение”№ 44, Велинград:

 – ул. “Димитър Грънчаров” – от №1 до №13; ул. “Елин Пелин” – от №1 до №5; ул. “Никола Алексов” – от №1 до №15 и от №2 до №24; ул. “Никола Манолов” – от №1 до №17 и от №2 до №14; ул. “8-ми март” – от №1 до №29 и от  №2 до №54а; ул. “Пионерска” – от №98 до №120”б”; ул. “Цанко Церковски” – от №33 до №37; ул. “Шипка” – от №1 до №3; ул. “Илинден” – от №2 до №8; ул. “Будилник” – от №1 до №3 и от №2 до №6; бул. “Съединение” – от №74 до №130; ул. “Цар Самуил”- от №33В до №69 и от №4 до №50; ул. “Надежда” – от №1 до №9 и от №2 до №8; ул. “Ленища” – от №1 до №7 и от №2 до №16 ул. “Васил Левски” – от №3 до №17 и от №2 до №12; ул.”Лазур”-от№1 до №5 и от №2 до №4.

  Секция №018 – ЦДГ “ Еделвайс”- кв. Чепино, ул.”Добри Чинтулов” №4 Велинград:

 – ул. “Атанас Ненов” – от №7 до №17 и от №6 до №18; бул. “Съединение” – от №1 до №49н, и от №36 до №66; ул. “Цар Самуил” – от №71 до №77 и от №52 до №74; ул. “Никола Ихтимански” – от №11 до №33 и от №2 до №10; ул. “Филип Тотьо” – от №1 до №11 и от №2 до №30; ул. “Ангел Чопев” – от №1 до №5 и от №2 до №10; ул. “Братя Маврикови” – от №12 до №32; ул. “8-ми март” – от №37 до №47 и от №56 до №88; площад “Христо Ботев” – от №3 до №17 и от №2 до №18 и №33; ул. “Христо Боянов” – от №1 до №21 и от №37 до №77 и от №2 до  №46 и от №70 до №106 ; ул. “Цветан Велев “ – от №1 до №15 и от №2 до №8а; ул.”Яко Молхов” – от№1 до №21 и от №2 до №30; ул. “Боляри”- от №1 до №17 и от №2 до №16; ул. “24 май” – от №1 до №17 и от №2 до №18; ул. “Свети Димитър” – от №1 до №9 и от №2 до №16; ул. “Свети Георги” – от №1 до №7 и от №2 до №6; ул.”Хан Омуртаг”- №2; ул.”Димитър Мечев” №1; ул. “Антон Страшимиров” от №1 до №9 и от №8 до №12; ул. “Легоринец” – от №1 до №3а и от №2 до №12;  ул. “Димитър Грънчаров” – от №2 до №12; ул. “Д-р Дошкинов” – от №2 до №22; ул. „Свети Наум” – №1; ул. „ Царица Десислава” – от №2 до №30.

   Секция №019 –ПГ „Иван Вазов”, Бул. „Съединение” №44, Велинград:

 – ул. “Ангел Кънчев” – от №1 до №17 и от №2 до №14; ул. “Атанас Ненов” – от №1 до №5а и от №2 до №4; ул. “Васил Левски” – от №1 до №1а; ул. “Д-р Дошкинов” – от №1 до №29; бул. “Съединение” – от №4 до №34 и №70; ул. “Иван Дивизиев” – от №1 до №11 и от №2 до №18; ул. “Димитър Грънчаров” – от №15 до №33 и от №14 до №28; ул. “Иван Бандаков” – от №1 до №17 и от №2 до №8; ул. “Никола Бандаков” – от №1 до №45 и от №2 до №60а; ул. “Никола Вапцаров” – от №62 до №96; ул. “Никола Ихтимански” от №1 до №9 и от №12 до №36, пл. “Македония” – от №1 до №5; ул. “Геро Бояджиев” – от №1 до №17 и от №2 до №10; ул. “Цанко Церковски” – от №1 до №31 и от №2 до №64; ул. “Цар Симеон” – от №1 до №17 и от №2 до №10;.

   Секция № 020 – ЧиталищеСв.Св.Кирил и Методий”, пл.”Македония” №1, Велинград:

 – ул. “Анезица” от №1 до №195 и от №2 до №190; ул.”Жасмин” – от№2 до №24 и №3; ул.”Изгрев” – от №1 до №31 и от №2 до №30; ул.„Мура” – от№1 до №31 и от№2 до №30; ул.”Тинтява”- от №1 до №21 и от №2 до №20;  ул.”Синчец” – от№1 до №31 и от №2 до №30, ул. „Лилия” – №2;

   Секция №021 – Читалище „Св.Св.Кирил и Методий”, пл.”Македония” №1, Велинград: – ул. “Ангел Чопев” – от №7 до №25 и от №12 до №26; ул. “Братя Маврикови” – от №1 до №75 и от №2 до №10; ул. “Димитър Благоев” – от №1 до №25 и от №2 до №38; ул. “Добри Чинтулов” – №1 и №2; ул. “8-ми март” – от №33 до №35; ул. “Стефан Караджа” – от №1 до №9 и от №2 до №10а; ул. “Бистрица” – от №2 до №30; ул. “Маркови скали” – от №1 до №29 и от №2 до №32; ул. “Никола Вапцаров” – от №27 до №85 и №97 и от №98 до №134а; ул. “Братя Делибалтови” от №1 до №17 и от №2 до №18; ул.Чепинска” – от №1 до №23 и №14, ул.”Явор” – от №1 до №9 и от №2 до №12;  ул. “Никола Бандаков” – от №47 до №181 и № 32 и от №62 до №188; пл. “Македония” – от №8 до №10.

 Секция №022 – ІІ-ро ОУ”Неофит Рилски” –кв.Чепино, ул.”Бр. Маврикови”  № 48, Велинград:

 • ул. “Братя Маврикови” – от №34 до №86; ул. “Филип Главеев” – от №1 до №19; ул. “Миладин Досев” – от №1 до №21 и от №2 до №18; ул. “Делове” – от №1 до №3 и №2; ул. “Еделвайс” – от №1 до №39 и №4 и №4а; ул. “Иван Узунов” – от №1 до №5 и от №2 до №12; ул. “Иглика” – от №1 до №11 и от №2 до №10; ул. “Кирил Павлов” – от №2 до №22; ул. “8-ми март” – от №90 до №94а; ул. “Сютка” – от №1 до №31 и от №2 до №22; ул. “Тарас Шевченко” от №1 до №7 и от №2 до № 8; ул. “Христо Боянов” – от № 23 до №35 и от №48 до №68; ул. “Христо Ясенов “ – от №1 до №29 и от №2 до №38а; ул. “Габровска” – от №1 до №3 и №2; ул. “Димитър Белев” – от №1 до №7 и №2; ул. “Клептуза” – от №1 до №7 и от №2 до №12; ул. “Христо Дрънков” – от №3 до №5 и от №2 до №8; ул. “Яне Сандански” – от №1 до №9 и от №2 до №6а; ул. “Хаджи Димитър “ – от №1 до №3 и от №2 до №6.

 

 1. за с. Абланица:

  Секция №055 Кметството,  с. Абланица;

– с. Абланица

 

 1. за с. Алендарова:

  Секция №045 – Здравна служба, ул. “Демокрация” №5, с .Алендарова:

– с. Алендарова: ул.”Съединение” – от №3 до №9 и от №4 до №14; ул.”Белмекен” от №1 до №21 и от №2 до №6; ул.”Острец” -от №1 до №5; ул.”Пролет”  – от №1 до №5 и от №2 до №14; ул.”Демокрация” -от № 1 до №21 и от №2 до №22; ул.” Младост” – от №1 до №7 и от №2 до №12; ул.”Пирин” № 1; ул.”Алабак” №1; ул.”Светлина”  – от №1 до №13 и от №2 до №16; ул.”Бор” №7; ул.”Чепинец” – №1 и №2; ул.”Язовирна” от №1 до №21 и от №2 до №26;

 1. 4. за с. Биркова;

    Секция №051Кметството  – с. Биркова;

       – с. Биркова

 

 1. за с. Бутрева:

    Секция № 048 – Кметството -с. Бутрева;

      -с. Бутрева

 

 1. за с. Всемирци.:

    Секция № 023 – сградата, в която е ЦДГ „Юрий Гагарин” -с. Всемирци;

 • с. Всемирци.

 

 1. за с. Враненци

Секция №050Кметството –  с. Враненци;

 • с. Враненци

 

 1. за с. Грашево:

Секция №041ОУ “Васил Левски”  – с.Грашево, ул. „ Никола Ихтимански” №16:

 • ул. “Братя Кръстини” – №21; ул. “Братя Маврикови” – от №5 до №25 и от №4 до №22 и №38; ул. “Васил Сотиров” – от №1 до №7 и от №6 до №8; ул. “Вела Пеева” – от №1 до №59 и от №2 до №64; ул. “Димитър Сеизов” – от №2 до №22, №1 и №5; ул. “Йордан Планков” – от №1 до №67 и от №2 до №30; ул. “Легоринец” – от №1 до №15 и от №4 до №12; ул. “Манол Велев” – от №3 до №15 и  №4; ул. “Никола Ихтимански” – от №3 до №25 и от №2 до №26; ул. “Пионерска” от №2 до №8; ул.” 9-ти май” – от №1 до №9 и от №2 до №6; ул. “Стойо Калпазанов” от №1 до №29 и от №2 до №36.

Секция №042  – ЦДГ “Кокиче” /филиал/, ул. “Христо Ботев” – с.Грашево, кв.Мечо корито:

 • ул. “Христо Ботев” – от №1 до №63 и от №4 до №76.

 

 1. за с. Горна Биркова

 Секция №057  – сградата в с.Горна Биркова, в която е детската градина на ОУ „Васил Левски”- Кръстава.

 • с. Горна Биркова

 

 1. за с. Горна Дъбева:

Секция №049 – Кметството – с. Горна Дъбева;

 • – с. Горна Дъбева

 

 1. за с. Драгиново:

     Секция №036 – СОУ “Методи Драгинов”, ет.1, ул.”Кирил и Методий” №1, Драгиново:

 – ул. “Алабак” – от №1 до №25 и от №2 до №16; ул. “Рожен” – от №1 до №17 и от №2 до №16; ул. “Бяла вода” – от №1 до №7 и от №2 до №24; ул. “Гоце Делчев” – от №1 до №27 и от №2 до №24;  ул. “Станиловец” – от №1 до №23 и от №2 до №34; ул. “Елин връх” – от №1 до №19; ул. “Изгрев” – от №1 до №23 и от №2 до №4; ул.”Извън регулацията” – №5; ул. “Липовец” – №5 и от №2 до №20; ул. “Еделвайс” – от №1 до №11 и от №4 до №20; ул. “Милеви скали” – №1, №2 и от № 9 до №19 и от №8 до №18; ул. “Брезовица” – №1 и от №2 до №24; ул. “Надежда” – от №1 до №7 и от №2 до №22; ул. “Липа” – от №1 до №17 и от №4 до 14; ул. “Стария орех” – №1; ул. “Пейо Яворов” – от №1 до №17 и от №2 до №18.

    Секция №037– читалище „М. Драгинов”- ул. „Иван Вазов” №1, ет.2, с. Драгиново:

– ул. “Александър Стамболийски” – от №1 до №7 и №18; ул. “Скала” – от №1 до №29 и от №2 до №10; ул. “Брезите” – от №1 до №37 и от №2 до №26; ул. “Васил Левски” – от №3 до №11 и от №2 до №14; ул. “Водениците” от №1 до  №51  и от №2   до №54; ул. “Кичер” – от №1 до №21 и от №2 до №20; ул.”Извън регулацията” – от №13 до  №61 и от №12 до №60; ул. “Кореница” – от №1 до №11 и от №4 до №12; ул. “Нильовица” – от №1 до №15 и от №2 до №4; ул. “Незабравка” – от №1 до №5 и от №2 до №6, ул. “Орфей” – от №1 до №23 и от №2 до №20;.

     Секция №038 – читалище „М. Драгинов”- ул. „Иван Вазов” №1, ет.1, с. Драгиново:

 – ул. “Александър Стамболийски” – от №2 до №16; ул. “Ален мак” – от №1 до №5 и от №2 до №10; ул. “Скала” – от №19 до №31 и от №12 до №24; ул. “Георги Бенковски” – от №5 до №13 и от №2 до №16; ул. “Врани камък” – от №1 до №9 и от №2 до №8; ул. “Поленска” – от №1 до №31 и от №2 до №36; ул. “Елин връх” – от №2 до №10; ул. “Елин Пелин” – от №1 до №7 и от №2 до №4; ул. “Захари Стоянов” – от №1 до №7 и от №2 до №14; ул. “Здравец” – от №1 до №19 и от №2 до №28; ул. “Извън регулацията” – от №1 до №3 и №4; ул. “Капитан Петко войвода” – от №1 до №23 и от №2 до №20; ул. “Нильовица” – от №6 до №16; ул. “Мир” – от №3 до №15 и от №2 до №10, от №14 до №16; ул. “Саркиница” – от №1 до №25; ул. “Трети март” – от №1 до №43 и от №2 до №26; ул.”Стража” – от №2 до №16; ул. “Милеви скали” – №3, №5, №7, №4, №6 и №20; ул. “Детски мир” – от №1 до №13; ул. “Калугерица” – от №1 до №9 и от №2 до №4.

Секция №039 –- СОУ “Методи Драгинов”, ет.1, ул.”Кирил и Методий” №1,  с.Драгиново:

 – ул. “Крайречна” – №7 и от №2 до №34; ул. “Бор” – от №5 до №33 и от №2 до №14; ул. “Гергьовица” – от №1 до №5 и от №2 до №10; ул. “Градина” – от №1 до №3 и от №2 до №8; ул. “Иван Вазов” – от №1 до №11 и от №2 до №26; ул. “Калугерица” – от №11 до №35 и от №6 до №22; ул. “Кирил и Методий” – от №1 до №13 и от №4 до №20; ул. “Кокиче” – от №1 до №11 и от №2 до №12; ул. “Роза” – от №1 до №7 и от №2 до №10а; ул. “Мариница” – №1 и от №2 до №18, №24 и №42; ул. “Марица” – от №3 до №13 и от №2 до №10; ул. “8-ми март” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Дълбочица” – от №1 до №15 и от №2 до №12; ул. “Терегово” – от №1 до №49 и от №2 до № 36; ул. “Стария орех” –  №3 и от №2 до №8; ул. “Шипка” – от №1 до №9 и от №2 до №16.

 

 1. за с. Долна Дъбева:

Секция №024 –- Сграда, в която е кметството, ет.1, ул. „Владимир Кацаров” №4, с. Долна Дъбева

с. Долна Дъбева: ул. “Божур” №21; ул. “Владимир Кацаров” – от №3 до №25 и от №2 до №16; ул. “Георги Сава Раковски” – от №7 до №15 и от №2 до №12; ул. “Демокрация” –№3 и №13; ул. “Звезди” – от №1 до №5 и от №2 до №4; ул. “Острец” – №1и №5; ул. “Победа” – от №1 до №15 и от №2 до №18; ул. “Пролет” – от №2 до №4; ул. “17-ти юли” – от №2 до №22; ул. “Съединение” – от №3 до №13 и от №4 до №18; ул. “Славянка” №9; ул.”Иглика” -№5 и №11;

 1. за с. Кандови:

Секция №025 –-постройка, ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови

– с.Кандови: ул. “Ал.Стамболийски” – от №1 до №7 и от №10 до №20; ул. “Георги Димитров” – от №7 до №29 и от №2 до №36; ул. “Еделвайс” – от №7 до №9; ул. “Иван Вазов” – от №5 до №7 и №2; ул. “Пирин” – от №3 до №7 и от №8 до 40;

 1. за с. Кръстава:

Секция №056  ОУ „Васил Левски”, с. Кръстава,  с. Кръстава:

с. Кръстава: ул. “Леската” – от №1 до №13 и от №2 до №12; ул. “Флора” – от №1 до №43 и от №2 до №38; ул. “Мура” – от №1 до №7 и от №2 до №4; ул. “Борума” – от №1 до №13 и от №2 до №14; ул. “Глока” – от №1 до №23 и от №2 до №28; ул. “Кокиче” – от №1 до №19 и от №2 до №22;  ул. “Сютка” – от №1 до №25 и от №2 до №28; ул. “Върбата” – от №1 до №3 и от №2 до №6; ул. “Грънчарица” – от №1 до №19 и от №2 до №30; ул. “Горица” – от №1 до №3  и от №2 до №4; ул.”Извън регулацията” – от №1 до №3; ул. “Кундьова” №1; ул. “Околовръстна” – от №1 до №27 и от №2 до №50; кв. “Крантийте” №1; кв. “Хасанова” – №1 и №2; ул. “Чала” – от №1 до №47 и от №2 до №46; м. “Софан дере” №1; м. “Грънчарица” №1; м.”Заставата”- от №1 до №7 и от №2 до №10; ул. “Авлията” – от №1 до №19 и от №2 до №18; ул. “Нова” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Поляната” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Бреза” – от №1 до №25 и от №2 до №14; ул. “Хармането” от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Черешата” №1 и №2;ул.”Гьола”- от№1 до №9 и от №2 до №12;

 

 1. за с. Пашови:

   Секция № 046  – Кметство, ул.”Кирил и Методий” № 1, с. Пашови:

 – с. Пашови: ул. “Ал.Стамболийски” – от №1 до №3,№27,№4, №18 ; ул. “Ангел Чопев” – от №5 до №19; ул. “Васил Левски” – от №3 до №13 и от №2 до №20; ул. “Вела Пеева” – от №1 до №23 и от №2 до №14, №36; ул. “Владимир Кацаров” – №1 и №2; ул. “Георги Димитров” – от №1 до №53 и от №2 до №46; ул. “9-ти септември” – от №1 до №27 и от №4 до №16; ул. “Иван Бандаков” – от №1 до №15 и от №10 до №32; ул. “Кирил и Методий” – от №1 до №5 и №6; ул. “Пашови скали” – от №3 до №19 и №2 до №12; ул. “Христо Ботев “ – от №5 до №19 и №35 и от №4 до №14; ул. “Юндола” – от №1 до №29 и от №2 до №24;

 

 1. за с. Рохлева

    Секция № 047 – Кметството- с. Рохлева;

– с. Рохлева

 

 1. км. Света Петка:

  Секция №043 – СОУ “Хр. Смирненски”,ет.1, ул. “Арапчал” №24, с.Света Петка:

 –с. Света Петка:  ул. Сютка” – от №1 до №15 и от №2 до №18; ул. “Чепинец” – от №1 до №49 и от №2 до №40; ул. “Арапчал” – от №2 до №20; ул. “Демокрация” – от №1 до №13, от №2 до №6  и от №14 до №22; ул. “Здравец” – №1; ул. “Мир” – от №1 до №7 и №4; ул. “Панайот Волов” – № 19 и от №4 до №8; пл. “Лютово” – от №1 до №17; ул. “1-ви май” – от №1 до №37 и от №2 до №38; ул. “Стойо Калпазанов” -от №1 до №25 и от №2 до №18; ул. “Острец” – от №1 до №11 и от №2 до №30; ул.”Извън регулацията”-№4; ул. „Съединение – от №1 до №15.

  Секция № 044 – Сграда на кметство, пл. “Лютово” №2, с. Света Петка :

с. Света Петка: ул. “Изгрев” – от №1 до №19 и от №2 до №22; ул. “Гладстон” – от №1 до №37 и от №2 до №24; ул. “Родопи” – от №1 до №45 и от №2 до №42; ул. “Арапчал” – от №1 до №21 и №31; ул. “Юндола” –  №1 и №2; ул. “Белмекен” – от №1 до №29 и от №2 до №28; ул. “Царевец” – от №1 до №5 и от №2 до №6; ул. “Надежда” от №3 до №17 и от №2 до №16,

 

 1. за с. Цветино:

    Секция №053 –  Читалищен салон в кметството –  с. Цветино;

–  с. Цветино

 1. за с. Чолакова

    Секция №052 – Кметството –  с. Чолакова;

– с. Чолакова

 1. за с. Юндола:

    Секция №054 –  Кметството – с. Юндола;

– с. Юндола

 1. за с. Бозьова

Секция №058 – Сграда, в която е кметството –  с. Бозьова

– с. Бозьова

II. Утвърждавам номерация и адреси на избирателни секции на територията на община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание  на 26.03.2017г. за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както следва:

Секция №026 – СБДПЛРПФЗ  “Света Петка Българска” ЕООД,        ул. „Пневмоболница  Васил Коларов” № 1, гр. Велинград по заповед за образуване от управител №41/31.01.2017г.

Секция №027-  ОССУ Дом за стари хора “Ела”, Бул.”Съединение” №288, В-д , з-д №157/31.01.2017г.

    Секция №028 – “СБР – НК” ЕАД филиал Велинград, ул. “Гоце Делчев”№38, 1- ви етаж, гр. Велинград, з-д №36/31.01.2017г..

    Секция №029 – МБДПЛР “ВИТА” ЕООД, ул. “Пушкин”№2, Велинград по з-д №4/30.01.2017г.

 1. Утвърждавам номерация и адреси за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017г. в рамките на законово определения обхват за секции с подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Велинград, област Пазарджик, АКО В НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИТЕ СРОКОВЕ БЪДАТ НАЛИЦЕ ИЗИСКУЕМИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.90,АЛ.1 от Изборен кодекс за всички населени места в община Велинград, както следва:
 2. №059 – град Велинград; Велинград, СОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, ул.”Юндола” №35
 3. №060 – село Абланица; адрес: кметство Абланица
 4. №061 – село Алендарова; СОУ „Христо Смирненски”,ул. Арапчал” №24, в с. Света Петка;
 5. №062 село Биркова; адрес: кметство Биркова
 6. №063 село Бозьова; адрес: сградата, в която е кметството –с. Бозьова
 7. №064 село Бутрева; адрес: кметство Бутрева
 8. №065 село Враненци; адрес: кметство Враненци
 9. №066 село Всемирци; адрес: сградата, в която е ЦДГ „Юрий Гагарин”;
 10. №067 село Горна Биркова; адрес: сградата в с.Г. Биркова на детската градина към ОУ „Васил Левски”- Кръстава
 11. №068 село Горна Дъбева; адрес: кметство Горна Дъбева
 12. №069 село Грашево; адрес:ОУ “Васил Левски” – с.Грашево, ул. „Никола Ихтимански” №16
 13. №070 село Долна Дъбева; адрес: СОУ „Христо Смирненски”,ул. Арапчал” №24, в с. Света Петка;
 14. №071 село Драгиново; адрес: СОУ”Методи Драгинов”, ул.”Кирил и Методий”№1, Драгиново
 15. №072 село Кандови; адрес: постройка, ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови
 16. №073 село Кръстава; адрес: адрес: ОУ „Васил Левски”, с. Кръстава
 17. №074 село Пашови; адрес: кметство, ул.”Кирил и Методий” № 1
 18. №075 село Рохлева; адрес: кметството Рохлева
 19. №076 село Света Петка; адрес: СОУ „Христо Смирненски”,ул. Арапчал” №24, в с. Света Петка;
 20. №077 село Цветино; адрес: Кметство Цветино
 21. №078 село Чолакова; адрес: Кметство Чолакова
 22. №079 село Юндола; адрес: Кметство Юндола

III. Утвърждавам номерация и адреси на избирателни секции на територията на община Велинград за произвеждане на избори за Народно събрание  на 26.03.2017г. за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, АКО БЪДАТ ОБРАЗУВАНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ИМ, както следва:

    Секция №030 – МБАЛ- Велинград ЕООД, бул. „Съединение 49Л, Велинград

    Секция №031 – МБАЛ „Здраве” ЕООД, бул. „Съединение 49, Велинград

 

Заповедта по точка II –ра влиза в сила от деня на влизане в сила на решението на Районна избирателна комисия за определяне на броя секции за подвижни избирателни комисии по чл.90,ал.1 от Изборен кодекс в частта й за утвърдената номерация и адреси на СИК само за населените места, които са включени в определения от РИК брой секции.

Заповедта по отношение на точка III  –та – влиза в сила от деня на образуване на избирателните секции от ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги само за тези заведения, чиито ръководители са образували секции.

 

ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАПОВЕДТА ПО ТОЧКА II –ра И  III  –та СЕ ИЗВЪРШВА С ОТДЕЛНА ЗАПОВЕД, КОЯТО СЕ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО на интернет – страницата и на таблото за обяви.

 

            Заповедта да се обяви  на страницата на Община Велинград и на таблото за обяви от началник на отдел „ГС”, извършването на което да се документира от секретар на община, началник на отдел „ГС” и служител от отдел „АИОВО” (деловодство). Изпълнението на задълженията, свързани със съобщаването й на Областен управител, Районна избирателна комисия, на ГД „ГРАО” и на ТЗ ГРАОвъзлагам на началник на отдел „ГС”.

            Настоящата заповед подлежи на оспорване от заинтересованите лица пред Областен управител в тридневен срок от обявяване, по реда на чл.8.ал.4 от Изборния кодекс.

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вашият коментар