Проекти в процес на подготовка

0
931
Наименование на проекта Източник на финансиране Обща стойност на проекта Безвъзмездна финансова помощ Съфинансиране Статус
1 Проект за образователна инфраструктура – Полудневна детска градина към СОУ „Кирил и Методий“ ОПРР 802 156,88 0 0 в процес на подготовка
2 Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ОПРР 3 208 627,00 0 0 в процес на подготовка
3 Проект за ообновяване на площи за широко обществено ползване в кметствата от община Велинград ПРСР 800 000,00 0 0 в процес на подготовка
ОБЩО СУМИ: 4 810 783,88

Вашият коментар