ЗАПОВЕД № 135 Велинград, 07.02. 2016г

0
1229

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№ 135

Велинград,  07.02. 2016г.

         На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41,ал.1 и 3 от Изборен кодекс, и писма на кметове и кметски наместник,

О П Р Е Д Е Л Я М :

1.Местата за обявяване на предварителни избирателни списъци, както следва:

Населено Място за обявяване
по на избир. Място: на
ред секция   избирателните списъци:
1 130800001 Велинград Исторически музей-кв.Каменица, ул. “Владо Черноземски” № 4
2 130800002 Велинград Исторически музей-кв.Каменица, ул. “Владо Черноземски” № 4
3 130800003 Велинград ЦДГ “Детски рай”, ул. “Гео Милев” №6
4 130800004 Велинград Парк „Освобождение”, ул. „Й.Чанкова” №27
5 130800005 Велинград Ул.Макаренко» №1/остъклена част на бул. «Съединение»/
6 130800006 Велинград Ул.Макаренко» №1/ остъклена част на бул. «Съединение»
7 130800007 Велинград ЕТ „АДИ”, ул. „Димитър Чаушев” №1
8 130800008 Велинград ОУ”Георги Бенковски”, ул.”Калъчов мост” №9, Велинград
9 130800009 Велинград ЦПЛР- ОДК /Общ. център за работа с деца/, ул.»Т.Стайков» № 7
10 130800010 Велинград СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“,ул. «Юндола» №35
11 130800011 Велинград СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. «Бачо Киро» №1
12 130800012 Велинград бул.«Хан Аспарух»№11 от страна на ул. «В.Горанов»
13 130800013 Велинград бул.«Хан Аспарух»№11 от страна на ул. «В.Горанов»
14 130800014 Велинград Сграда на ОП “Туристически информационен център” – бул. “Съединение” 212
15 130800015 Велинград Хран.магазин на ул. «Петър Берон» между сгради с номера 57 и 59
16 130800016 Велинград Защитено жилище «Велина», ул.«Васил Левски» 19а
17 130800017 Велинград Хран.магазин на ЕТ «ЮЛИ- Христо Радичев», ул. .«Васил Левски» 19 /до сграда на Защитено жилище «Велина»
18 130800018 Велинград ЦДГ „ Еделвайс”кв. Чепино, ул.”Добри Чинтулов”№4
19 130800019 Велинград Филиал на ЦДГ „Еделвайс”кв. Чепино, ул. „Васил Левски” №2
20 130800020 Велинград Хранителен магазин, ул. «Анезица»
21 130800021 Велинград Читалище»Св.Св. Кирил и Методий», кв.Чепино, пл. «Македония» №1
22 130800022 Велинград Ул. «Братя  Маврикови»№16
23 130800036 Драгиново СОУ «Методи Драгинов ,ул.”Кирил и Методий””№1
24 130800037 Драгиново Читалище”Методи Драгинов”,ул.”Ив. Вазов” №1
25 130800038 Драгиново Читалище”Методи Драгинов”,ул.”Ив. Вазов” №1
26 130800039 Драгиново СОУ «Методи Драгинов ,ул.”Кирил и Методий””№1
27 130800041 Грашево Пл. «Девети май» №1 /сграда на кметство/
28 130800042 Грашево Сграда на ЦДГ “Кокиче” /филиал/, ул. “Христо Ботев” – с.Грашево, кв.Мечо корито
29 130800043 Света Петка СОУ ”Хр.Смирненски”,ул.”Арапчал”№24
30 130800044 Света Петка Кметство, пл.”Лютово” №2
31 130800045 Алендарова Здравна служба -с.Алендарова, «ул.Демокрация»5
32 023 Всемирци Сградата, в която е ЦДГ „Юрий Гагарин” -с. Всемирци
33 024 Долна Дъбева с. Долна Дъбева, сграда, в която е кметство, ул. «Владимир Кацаров»№4
34 025 Кандови Постройка, ул. „Георги Димитров” №23, с. Кандови
35 130800046 Пашови Кметството -ул. «Кирил и Методий»№1,с. Пашови
36 130800047 Рохлева Кметство, с. Рохлева
37 130800048 Бутрева Кметството, с.Бутрева
38 130800049 Горна Дъбева Кметството, с Горна Дъбева
39 130800050 Враненци Кметство – с. Враненци
40 130800051 Биркова Кметство, с. Биркова
41 130800052 Чолакова кметството, с. Чолакова
42 130800053 Цветино кметство с. Цветино
43 130800054 Юндола Кметство, с. Юндола
44 130800055 Абланица Кметство, с. Абланица
45 130800056 Кръстава Младежки дом, с. Кръстава, ул. „Чала” №6
46 130800057 Горна Биркова Сградата в с.Горна Биркова, в която е детската градина на ОУ „Васил Левски”- Кръстава
47 130800058 Бозьова Сграда, в която е кметство

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД/П/

Вашият коментар