Уговори се срока за възстановяване на асфалтовата настилка на бул. „Съединение”

0
604

      Във връзка с компрометирани  участъци на асфалтовата  настилка, намиращи се на  бул. „Съединение” с пресечните ул. „Макаренко” и бул.”Вела Пеева”, кметът д-р Костадин Коев свика комисия за съставяне на констативен протокол за установяване на дефекти появили се в гаранционния срок. На тристранната среща между местното ръководство, представители от фирмите „ИСА 2000” ЕООД и „Сдружение „ИНФРА ВЕЛИНГРАД”/ ДЗЗД/, се установи, че нарушаване целостта на асфалтовата настилка би могло да бъде вследствие на преовлажнена основа и последващо замръзване или течове в някоя от връзките на новия водопровод. Страните се договориха ремонтните дейности да започнат на 20 март 2017г. При установяване на отговорността за дефектите, разходите ще бъдат поети от отговорната страна.

Вашият коментар