ОБЯВЛЕНИЕ

0
793

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д

 

ОБЯВЛЕНИЕ

                Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва:

Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските обекти и в заведения за обществено хранене и развлечения, считано от 17.00ч. на 25.03.2017г. до 24.00ч. на 26.03.2017 г.

и забрана консумацията на вино и спиртни напитки считано от 17.00ч. на 25.03.2017г. до 24.00ч. на 26.03.2017 г.,

в обекти, както следва:

  • заведения за обществено хранене и развлечения на територията на община Велинград;
  • на обществени места на територията на община Велинград;
  • в сградите на община Велинград на бул. Хан Аспарух”№35 и Хан Аспарух” №54 – гр. Велинград;
  • сградите, в които са помещенията за изборни секции, както и на територията на поземлените имоти, в които са построени тези сгради, намиращи се на територията на община Велинград;
  • в транспортните средства, с които се транспортират изборни книжа и материали;

Забрана за допускане на лица в нетрезво състояние в сградата на бул. Хан Аспарух”№35, гр. Велинград.

Ще бъде допускана продажба, сервиране, предлагане на вино и спиртни напитки в заведенията за обществено хранене и развлечения за горецитирания период, когато това е свързано с провеждане на сватбени тържества, кръщенета, помени, но при издадено предварително разрешение от кмет на община, в чиито задължения е и своевременното уведомяване на РУП -Велинград.

            Определям форма за участие на заинтересованите лица в производството – писмени предложения и възражения.

            Адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, бул. «Хан Аспарух» №35, деловодство.

            Срокът, в който заинтересованите страни могат да осъществят правото си на участие е до 16.00ч. на 24.03.2017г.. Предложенията/възраженията ще бъдат обсъдени на 24.03.2017г. в 16.00ч. в малка заседателна зала,ет.2. Право на достъп до информацията по преписката може да се получи в кабинет №20а,ет.2.

            Съображения за издаване на акта:

            Насрочени са избори за народно събрание на Република България на 26 март 2017г..

Издаването на акта цели опазване на обществения ред в хода на организационно – техническата подготовка при произвеждане на изборите и цели предотвратяването на нарушения при съобразяване и с нормативно установените задължения на органите на МВР за охрана на всички изборните секции.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Вашият коментар