Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26.03.2017г. гласоподавателите могат да подават заявления/декларации до общинска администрация -Велинград

0
881

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26.03.2017г. гласоподавателите могат да подават заявления/декларации до общинска администрация -Велинград, както следвa:

1.      Избиратели с трайни увреждания,които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.37,ал1 от ИК.

Приложение №14-НС

Срок до   11.03.2017 г. вкл.

2.      Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

Чл. 34, ал. 1-3 от ИК.

Приложение №18-НС

Срок до  11.03.2017 г. вкл.

3.      Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес по чл.36, ал.1 от ИК.

Приложение №12-НС

Срок до  11.03.2017 г. вкл.

4.      Избирател спрямо които са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък може да подаде заявление за отстраняването им до общинската администрация  по чл. 43,ал. 2 от ИК.

Приложение №8-НС

Срок до  18.03.2017 г. вкл.

5.      Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК до 11.03.2017 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

Срок до  20.03.2017 г. вкл.

Формуляри на заявление или декларация може да изтеглите  от интернет страницата на общината. Попълнените заявления  или декларации могат да бъдат подавани на място в деловодството на общината лично или чрез упълномощено лице, или подадени по електронен път и подписани с електронен подпис и изпратени  на адрес: obshtina@velingrad.bg

Вашият коментар